dsp_decreas_text dsp_increase_text

ТЕМИ

 

Предизвикателствата пред развитието на селските райони в Европа са различни и сложни като самите селски райони. Тези предизвикателства преплитат в себе си социално-икономически, финансови, екологични и технически въпроси. Редица важни теми (вариращи от изменение на климата до предприемачество в селските райони и от социално приобщаване до иновации) имат значение за селските райони днес и са във фокуса на голяма част от аналитичната работа на ЕМРСР.

В този раздел на може да разгледате тези теми и да придобиете познания от първа ръка за тяхното влияние върху политиката на ЕС за развитие на селските райони.

Последвайте следващите връзки, за да получите повече информация относно различните теми.