dsp_decreas_text dsp_increase_text

Събития и срещи

Страницата за събития събития предоставя информация относно събития и срещи по широк кръг теми, свързани с развитието на селските райони и организирани от ЕМРСР или с нейно участие.

В този раздел ще намерите:

  • , съдържащ актуална информация за минали и бъдещи събития;
  • Връзки към страници, свързани с всички важни събития на ЕМРСР, включително информация за програми, снимки и видеоматериали. Страницата е разделена на четири основни раздела: