dsp_decreas_text dsp_increase_text

Информация за държави

 

Всички държави-членки на ЕС изготвят Национални стратегии за развитие на селските райони и Програми за развитие на селските райони на национално или регионално ниво. Последвайте връзките върху картата, за да получите повече информация относно всяка държава-членка, включително информация относно институциите участващи при изпълнението на Програмите за развитие на селските райони (ПРСР), подробности относно ПРСР и тяхното изпълнение, както и друга практическа информация.

Карта кликване от страна

map pt col p FR COl France Belgium Luxembourg Ireland Uk NL Italy DE DK SL AT HU es es GR MT CY BG RO CZ SK PL LT SV FI LV EE