dsp_decreas_text dsp_increase_text

Мрежи и сътрудничество

 

Като мрежа ЕМРСР обединява множество участници с интерес от развитието на селските райони, споделящи ангажимента да го подкрепят и стимулират. В този раздел може да научите повече относно Националните селски мрежи (НСМ), които свързват национални администрации и местни организации; европейските организации, работещи в областта на развитието на селските райони; други участници в развитието на селските райони и как ЕМРСР помага за подобряване на сътрудничеството между тях.

Повече информация може да намерите в следните раздели: