dsp_decreas_text dsp_increase_text

Vazby měst a venkova

 

Evropská komise ve svém sdělení z roku 2010 o budoucnosti společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2013 uvádí, že prioritou SZP bude: „vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí v celé EU zaměstnávající lidi v místních oblastech, budování kapacit a zlepšení místních podmínek a vazeb mezi venkovskými a městskými teritorii“.

Přístupy pro rozvoj venkova spojené s takovým vyváženým územním rozvojem by měly těžit ze zohlednění klíčových otázek, jako jsou:

  • Městské oblasti jsou důležitými trhy a servisními centry pro venkovské podniky.
  • Evropský venkov je pro obyvatele měst populární.
  • Venkovské oblasti kolem měst a obcí mohou zažít nepříjemný tlak na životní prostředí důsledkem městského rozvoje, falešné incentivní rekreace a dojíždění.

Integrované politické přístupy v regionálním měřítku mohou dát vzniknout pozitivním výsledkům tím, že zváží rozdílnou dynamiku vztahů mezi městem a venkovem. Výsledky mohou vést k udržitelnému regionálnímu rozvoji odpovídajících a vyrovnaných postojů beroucí v úvahu venkovské a městské oblasti.