dsp_decreas_text dsp_increase_text

Legături rural-urban

 

În Comunicarea Comisiei Europene din anul 2010 cu privire la perspectivele Politicii Agricole Comune (PAC) după 2013 se afirmă că o prioritate pentru PAC va fi: „dezvoltarea teritorială echilibrată a zonelor rurale în întreaga UE prin responsabilizarea localnicilor, consolidarea capacităților și îmbunătățirea condițiilor la nivel local și a legăturilor dintre zonele rurale și cele urbane”.

Abordările de dezvoltare rurală subsumate acestui deziderat de dezvoltare teritorială echilibrată vor avea de câștigat dacă vor fi luate în considerare o serie de aspecte-cheie, cum ar fi:

  • Zonele urbane reprezintă pieţe şi centre de servicii importante pentru întreprinderile rurale
  • Zona rurală a Europei este foarte atractivă pentru populația urbană
  • Echilibrul ecologic al zonelor rurale din jurul oraşelor şi municipiilor se poate afla sub presiune datorită dezvoltării urbane, obiectivelor de recreere intens frecventate şi a navetei.

O abordare politică integrată la scară regională este capabilă să genereze rezultate pozitive, începând cu luarea în considerare şi tratarea diverselor aspecte ale dinamicii relaţiilor dintre mediul urban și cel rural. Rezultatul poate fi o abordare durabilă a dezvoltării rurale, cu o viziune echilibrată asupra binomului urban-rural.

Despre conexiunile dintre mediul urban și cel rural există o multitudine de informații, printre care se numără şi această sinteză a studiilor regionale care evidențiază patru mari tipuri de cooperare rural-urbană care se disting în diversele unghiuri de abordare politică: