dsp_decreas_text dsp_increase_text

Prostředí

Ekologické služby

Role environmentálních služeb v rozvoji venkova EU

Druhý pilíř společné zemědělské politiky (SZP), který se týká rozvoje venkova, má velmi důkladná opatření co se týče ochrany životního prostředí, která pomáhají zvrátit tendence, pokud se jedná o otázky biologické rozmanitosti, emisí skleníkových plynů, kvality půdy a vody a ochrana krajiny.

Konkrétně cíl osy 2 směrnic EU upravující Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD), je „zlepšení životního prostředí a krajiny při splnění předpisů poskytujících ochranu a rozšiřování přírodních zdrojů, jakož i zachování vysoké hodnoty zemědělských a lesních systémů a kulturní krajiny ve venkovských oblastech Evropy“. Důležitost zkvalitňování životního prostředí prostřednictvím politiky rozvoje venkova EU se odráží v těchto skutečnostech:

  • Navrhovaná minimální úspěšnost financování pro osu 2 je 25% (ve srovnání s 10% pro osy 1 a 3).
  • Agro environmentální opatření (opatření 214) je jediným povinným opatřením a proto se používá ve všech 88 programů rozvoje venkova (PRV), které působí v celé EU.

Tematická pracovní skupina 3: Veřejné statky a veřejná intervence

Hlavní iniciativa spadající do sítě pro rozvoje venkova přímo související s environmentálními službami byla Tematická pracovní skupina 3 zaměřená na "veřejné statky a veřejné intervence". Chcete-li se dozvědět více, klikněte zde.

Tematická pracovní skupina 4: Kolektivní přístupy k Agro-environmentálním programům

V dubnu 2011 se sešli odborníci se specifickými zkušenostmi v projektování a překonávání výzev spojených s realizací kolektivních přístupů Agro-environmentálních operacích na workshopu pořádaném tematickou pracovní skupinou 4 sítě pro rozvoje. [PDF ]

Cedia Autumn Conference 2010: Současný stav SZP předpisů "agro-environmentálních plateb" v EU

Kontaktní bod sítě pro rozvoje venkova připravil a předložil prezentaci o Agro-environmentálních platbách SZP směrnic v EU na Cedia Autumn Conference 2010, která se konala v Bruselu. [PDF ]

Další relevantní informace

Informace o průběhu všech předpisů v rámci PRV, včetně těch, které souvisejí environmentálními službami, najdete zde.

Značný počet projektových příkladů zahrnujících poskytování environmentálních služeb lze nalézt v ENRD databázi projektů PRV. Chcete-li přejít na PRV databázi projektů, klikněte zde.