dsp_decreas_text dsp_increase_text

Sociální aspekty

Sociální zemědělství

Pojem péče je hluboce zakořeněn v tradici zemědělství a evropští zemědělci byli vždy hrdí na svou schopnost poskytovat ten správný druh péče své půdě, zvířatům a pěstovaným plodinám. Tato dovednost se nyní rozšiřuje o další službu, kterou mohou farmy nabídnout, a to je nabízet zemědělskou usedlost jako zařízení pro poskytování zdravotní péče lidem postiženým mentální, sociální, psychickou poruchou či jiným fyzickým postižením.

Obyčejně tomu říkáme „sociální zemědělství“ nebo taky „zelená péče“. Úprava zemědělských zařízení pro léčebné účely představuje rostoucí potenciální sektor pro zemědělce napříč celou EU. Nabízí se různé typy služeb a péče na farmě a ty nejúspěšnější sociální podniky tohoto druhu fungují dokonce ve spolupráci s veřejnými nebo soukromými institucemi sektoru zdravotní péče. Touto cestou zdravotní orgány dohlížejí na profesionalitu služeb v oblasti péče a zemědělci poskytují léčebnému zařízení zázemí.

Sociální zemědělská aktivita často nabízí poměrně jednoznačné služby, jako je pomoc pacientům, aby převzali odpovědnost za péči o zvířata, péče o plodiny, nebo péče o volně žijící živočichy. Tyto rutinní venkovské aktivity jsou prospěšné pro sociální agroturistiku a kombinované farmy, které nabízí alternativu několika rozdílných sociálních zemědělských činností, se považují za ideální prostředí pro zdravotní terapii.

Programy pro rozvoj venkova (PRV) nabízejí možnosti spolufinancování uzpůsobení zemědělské usedlosti tak, aby byla schopna poskytovat tyto druhy nových zdravotnických produktů a služeb. Mezi vhodná témata projektu PRV patří hospodářská diverzifikace, investiční podporu a školení pro venkovské podniky v sociálně zemědělských dovednostech.

Tato integrace zemědělských a společenských aktivit by měla zemědělcům přinést nové zdroje příjmů a posílit image zemědělství v očích veřejnosti.

Společná tematická iniciativa sociálního zemědělství

Společná Tematická iniciativa pro sociální zemědělství Celostátní sítě pro venkov (NRN) zahájila svou činnost v prosinci 2009 v reakci na návrh italské celostátní sítě pro venkov pro skupinu stejných sítí NRN spolupracovat na identifikaci a analýze příležitostí a také překážek předložených národními / regionálními PRV k provádění sociálního zemědělství / zelené péče v zemích EU-27.

Specifickým cílem tematické iniciativy sociálního zemědělství bylo „… zlepšit zavádění programů rozvoje venkova na podporu sociálního zemědělství a poskytovat investice pro rozvoj budoucího programového období na národní a evropské úrovni.“

Celkem 7 celostátních sítí pro venkov (NRN) se zúčastnilo této iniciativy (jmenovitě Rakousko, Belgie-Vlámsko, Finsko, Irsko, Itálie, Švédsko a Spojené království). Každý shromáždil informace o aktuálním stavu sociálních zemědělských činností v své zemi.

Výsledky této první spolupráce byly zveřejněny [PDF ] v březnu 2010 na 8. zasedání NRN v Římě (od 25.-26. března 2010). Zúčastnění členové NRN se také dohodli na pracovním programu vedoucímu k přípravě publikace Stručný přehled (podpořené řadou příslušných případových studií) do konce roku 2010.

Výsledky ze Stručného přehledu a případové studie byly představeny na dvou významných společenských zemědělských konferencích v roce 2010:

  • 5. Evropská COST 866, konference na téma „ Zelené péče v zemědělství“, která se konala ve dnech 24. a 26. srpna 2010 ve Witzenhausenu, Německo;
  • Propojení rozvoje venkova a agroturistiky” organizované vlámskou sítí pro venkova ve dnech 30. září a 1. října 2010 v Mechelen, Belgie.

Konečnou verzi Stručného přehledu lze stáhnout zde [PDF ] a celkem 17 případových studií shromážděných od 6 členských států zde [PDF ].

Navíc následující video ukazuje některé konkrétní příklady sociální zemědělské činnosti z Velké Británie.

Chcete-li zobrazit příklady projektů PRV týkající se tohoto tématu, klikněte na příslušné heslo níže a poté proveďte vyhledávání podle klíčových slov v databázi projektů PRV ohledně požadovaného předmětu: