dsp_decreas_text dsp_increase_text

ICT

 

ICT ve venkovských oblastech

V současném programovém období věnuje politika rozvoje venkova zvláštní pozornost Informačním a komunikačním technologiím (ICT). Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova podporuje rozvoj podniků, služeb informačních a komunikačních technologií, zvyšování kvalifikací a širokopásmového připojení ve venkovských oblastech různými způsoby; jako investice jsou hardware stejně jako i software přínosné ve všech programech rozvoje venkova (PRV).

ENRD seminář na téma „ICT pro venkov: budování vzdělané společnosti od těch nejobyčejnějších“

Význam ICT pro rozvoj venkovských oblastí v Evropě byl ústředním bodem semináře ENRD, který se konal v Bruselu dne 10. února 2011. Pro více informací klikněte zde.

Příručka EAFRD na téma ICT

Tato příručka sítě pro rozvoje venkova obsahuje různé příklady projektů ICT, které byly podporované z EAFRD. Pro více informací klikněte zde.

Příklady ICT projektů

Databáze projektů PRV obsahuje také příklady projektů ICT realizované prostřednictvím PRV a financované z EAFRD. Pro více informací klikněte zde.

Prezentace kontaktního místa Sítě pro rozvoje venkova ENRD - podpora EAFRD ve sféře informačních a komunikačních technologií ve venkovských oblastech

Tato prezentace obsahuje stručný koncepční rámec politiky rozvoje venkova a oblasti intervence, které podporují informační a komunikační technologie ve venkovských oblastech. Pro více informací klikněte zde. [PDF ]

Informační list - Přehled kontroly stavu SZP a plánu evropské hospodářské obnovy - Změna Programu pro rozvoj venkova

Tento informační list obsahuje přehled změn provedených v Programu pro rozvoj venkova (PRV) po kontrole stavu „Health Check“ společné zemědělské politiky (SZP) a plánu evropské hospodářské obnovy. Tyto změny kladou větší důraz na investice do infrastruktury širokopásmového připojení. Pro více informací klikněte zde.