dsp_decreas_text dsp_increase_text

EU Organizace

 

ENRD si klade za cíl co nejaktivněji spolupracovat a co nejvíc rozšířit přístup k ostatním relevantním sítím, s obzvláštním důrazem na stanovení aktivních vazeb, které umožní výměnu informací o činnostech a závěrech mezi ENRD a ostatními relevantními sítěmi na téma problematiky související efektivitou a účinným vývojem politiky rozvoje venkova v EU.

Poradní skupiny v oblasti rozvoje venkova

Poradní skupina v oblasti rozvoje venkova byla založena ředitelstvím komise Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova, aby sdružila zástupce různých organizačních struktur založených na úrovni E, kteří mají sociální, ekonomický, a/nebo ekologický zájem na rozvoji venkova v rámci EU.

Tato poradní skupina umožňuje Evropské komisi udržovat si povědomí o široké škále názorů, které různé organizace mají v oblasti rozvoje venkova. Komise může konzultovat se skupinou jakoukoliv záležitost, týkající se politiky rozvoje venkova. Předseda poradní skupiny je rovněž oprávněn navrhnout oblasti konzultace témat, jež spadají do jeho kompetence.

Komise není vázána názory poradní skupiny, nebere je však na lehkou váhou, a na oplátku informuje členstvo poradní skupiny o svých aktivitách. Poradní skupina může rovněž se souhlasem Komise založit pracovní skupiny pro usnadnění své činnosti. Mezi hlavní zájmy reprezentovány v rámci poradní skupiny patří:

Zemědělci, družstva a ostatní zemědělské organizace

Obchodníci

Průmysl

Pracovníci

Spotřebitelé

Ekologové

Ostatní organizace venkovských zúčastněných stran

Členové evropského organizačního koordinačního výboru ENRD

Následující organizace EU byly vybrány z řad členů Poradní skupiny pro rozvoj venkova přizvány k účasti v Koordinačním výboru evropské sítě pro rozvoj venkova (ENRD):