dsp_decreas_text dsp_increase_text

Přehled politiky rozvoje venkova

Obecné strategické zásady pro rozvoj venkova EU

Obecné strategické zásady EU poskytují platformu, podle které členské státy připravují své národní strategické plány pro rozvoj venkova.

Politika rozvoje venkova je založena na strategickém přístupu definovaném prioritami EU. V únoru 2006 Rada schválila strategické směrnice pro rozvoj venkova EU.

Strategické směrnice slouží k podpoře rozvoje venkova v těchto odvětvích:

  • Zlepšení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví
  • Zlepšování životního prostředí a krajiny
  • Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a podpora diverzifikace
  • Budování místních zdrojů pro zaměstnanost a diverzifikaci
  • Zajištění konzistence v programování
  • Doplňkovost nástrojů EU

Tyto zásady poskytují rámec, podle nějž členské státy připravují své národní strategické plány pro rozvoj venkova. Chcete-li zobrazit více informací o národních strategických plánech, klikněte zde.

Národní strategie následně ovlivňují programy rozvoje venkova. Chcete-li zobrazit více informací o národních a regionálních programech, klikněte zde.

Zaměření politiky rozvoje venkova

Obecné strategické zásady mají za úkol nastínit zaměření politiky rozvoje venkova ve třech klíčových oblastech: zemědělsko-potravinářském sektoru, životním prostředí a ekonomice venkovských oblastí. Tyto hlavní směry tvoří rámec, v němž byly vypracovány strategie rozvoje venkova a programy v letech 2007-2013 na úrovni členských států, a ty jsou situovány kolem čtyř os. Chcete-li zobrazit informace o čtyřech osách, klikněte zde.