dsp_decreas_text dsp_increase_text

EU-organisaatiot

 

Eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston tarkoituksena on aktiivisesti osallistua niin paljon kuin mahdollista laajentamaan liittymistä muihin asiaan liittyviin verkostoihin, korostaen erityisesti proaktiivisten tietojenvaihdonlinkkienvakiinnuttamista Eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston ja muiden asiaan liittyvien verkostojen toimenpiteistä ja tuloksista, jotka liittyvät EU:n maaseudun kehittämispolitiikan tehokkuuteen.

Euroopan komission maatalouden- ja maaseudun kehittämisen pääosaston (DG AGRI) maaseudun kehittämisen neuvoa-antava komiteat

Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto (DG AGRI) on perustanut neuvoa-antavan komitean kootakseen yhteen EU:n eri järjestöjen edustajia, joilla on sosiaalisia, taloudellisia ja/tai ympäristönsuojelullisia intressejä EU:n maaseudun kehittämistoiminnassa.

Neuvoa-antavan komitean ansiosta Euroopan komissio saa tietää erilaisista näkemyksistä, joita eri järjestöillä on maaseudun kehittämisestä ja siihen liittyvistä ongelmista. Komissio voi konsultoida komiteaa mistä tahansa asiasta, joka liittyy maaseudun kehittämispolitiikkaan. Neuvoa-antavan komitean puheenjohtaja voi myös ehdottaa neuvonpitoa aiheista, jotka eivät kuulu sen toimivallan piiriin.

Komissiota eivät sido neuvoa-antavan komitean lausunnot, mutta se suhtautuu niihin hyvin vakavasti ja ilmoittaa komitean jäsenille toimenpiteistään vastauksena niihin. Neuvoa-antava komitea voi myös komission suostumuksella perustaa työryhmiä helpottaakseen työtään. Neuvoa-antava komitean tärkeimpiä tavoitteita edustavat:

Maanviljelijät, maatalousosuuskunnat ja -järjestöt

Kauppiaat

Teollisuus

Työntekijät

Kuluttajat

Ympäristönsuojelijat

Muita maaseudun sidosryhmäjärjestöjä

Eurooppalaisen maaseudun kehittämisen verkoston koordinointikomitean jäsenjärjestöt

Seuraavat EU-organisaatiot on valittu maaseudun kehittämisen neuvoa-antavan komitean jäsenistä osallistujiksi Eurooppalaisen maaseudun kehittämisen verkoston (ENRD) koordinointikomiteaan: