Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Witamy w „Zestawie narzedzi dla KSOW”.

„Zestaw narzedzi dla KSOW” to dynamiczne internetowe zródlo informacji i wytycznych dla jednostek wsparcia sieci (JWS), instytucji zarzadzajacych (IZ) i innych waznych interesariuszy KSOW, którego celem jest wzmocnienie i rozszerzenie sieci obszarów wiejskich finansowej z EFRROW. Zamieszczone informacje sa wazne zarówno z punktu widzenia biezacego okresu programowania 2007-2013, jak i przyszlego okresu 2014-2020.


Ostatnia aktualizacja: 26/03/2014 | Początek