dsp_decreas_text dsp_increase_text

Осп до 2020 г.

 

Политиката на ЕС за развитие на селските райони се променя постоянно в отговор на възникващите предизвикателства в селските райони. В този раздел са изложени мненията в рамките на обществен дебат относно бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП), организиран от Генерална Дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия.

Повече информация може да намерите в раздели: