dsp_decreas_text dsp_increase_text

За контакти

Как да се свържете с ЕМРСР?

Европейската комисия (Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“) създаде Звено за контакти, което да оказва съдействие при работата на Европейската мрежа за развитие на селските райони. За повече информация Звеното за контакти е достъпно на адрес:

Звено за контакти на ЕМРСР
Rue du Marteau 81
B – 1000 Brussels
Belgium

Тел. +32 2 235 20 20
Факс +32 2 280 04 38
Електронен адрес: info@enrd.eu


 

Екип на звеното за контакти

СЕКРЕТАРИАТ

ЕКИП: РАЗВИТИЕ НА ЗНАНИЯТА / АНАЛИЗ НА ПОЛИТИКАТА

Екипът оказва съдействие при провеждане и подготовка на тематичните работни групи/експертни срещи; анализира изпълнението на Програмите за развитие на селските райони и мониторингови показатели

ЕКИП: ОБМЕН НА ЗНАНИЯ/КОМУНИКАЦИИ

Оказва съдействие при изготвяне на електронната страница на ЕМРСР и динамичните инструменти; предоставяне на информация; подготовка на семинари/конференции, публикации, новини от ЕМРСР

ЕКИП: ОБМЕН НА ЗНАНИЯ / РАБОТА В МРЕЖИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО

Оказва съдействие при осъществяване на сътрудничество; Транснационално сътрудничество; Връзки с национални селски мрежи

 • Edina Ocsko
  Ръководител на екипа
  EN, HU, FR
  edina.ocsko@enrd.eu
  Tel +32 2 235 20 41

 • Ines Jordana
  Експерт развитие на селските райони
  EN, ES, FR
  ines.jordana@enrd.eu
  Tel +32 2 235 20 27

 • Elena Maccioni
  Експерт развитие на селските райони
  IT, EN
  elena.maccioni@enrd.eu
  +32 (0)2 235 20 59

 • Марина Бракалова
  Експерт развитие на селските райони
  BG, EN
  marina.brakalova@enrd.eu
  +32 2 235 20 49

ЕКИП ОТГОВОРЕН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА

Европейска експертна мрежа за оценяване развитието на селските райони

Ако желаете да се свържете с Експертната мрежа за оценяване, посететестраницата.