Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

DIE GAP BIS 2020

 

Polityka rozwoju obszarów wiejskich podlega ciągłym zmianom, aby móc sprostać wyzwaniom, w obliczu których stoją obszary wiejskie. Ostatni proces reform, połączony z szerszą reformą wspólnej polityki rolnej UE (WPR), zakończył się w 2013 r. przyjęciem podstawowych aktów prawnych na lata 2014-2020 . Niniejsza sekcja prezentuje opinie wyrażone podczas debaty publicznej zainicjowanej przez Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej, która dotyczyła kształtu wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2013 r. Zamieszczono tu również informacje na temat programowania rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020.

Aby przejrzeć poszczególne sekcje, kliknij na linki poniżej: