dsp_decreas_text dsp_increase_text

Селско стопанство

Малки стопанства

Малките стопанства винаги са имали ключово значение за селското стопанство в ЕС. Тяхната роля е значителна при производството и поддържането на жизнеспособни селски райони.

Малките стопанства поддържат местните селски общности и предоставят важни социални, културни и екологични услуги (обществени блага), като също така създават продукти с добавена стойност, особено под формата на местни специалитети. Следователно, сегашното положение и последиците от структурните промени върху тяхното оцеляване са от голямо значение за селските райони в ЕС.

Последните две разширявания – през 2004 г. и 2007 г. – доведоха до включването в ЕС на милиони малки и полупазарни стопанства. Тяхното интегриране на пазарите е слабо, конкурентоспособността им се поставя под въпрос. От друга страна, те се намират в селски райони - често нестабилни и необлагодетелствани - и предоставят услуги, от съществено значение за околната среда.

Малки стопанства в ЕС

Конференция на високо равнище ”Настоящето и бъдещето на малките стопанства в Европейския съюз” се проведе на 8-9 юли 2011 г. в Краков, Полша. Конференцията се приема за продължение на семинара на ЕМРСР относно полупазарните стопанства, проведен през октомври 2010 г. в Сибиу, Румъния.

Резюме за конференцията в Краков може да бъде изтеглено тук [PDF]. Повече информация относно семинара на ЕМРСР, може да намерите тук.

В Политиката за развитие на селските райони през следващия програмен период 2014-2020 г., е предвидено да има силен акцент върху помощта на ЕС за малките стопанства. Новите Програми за развитие на селските райони за този период ще могат да включват подпрограми с допълнително финансиране, специално насочено към малки стопанства. Информация относно тези предложения, може да намерите в публикацията на ЕМРСР:

Кратък наръчник относно предложенията на Европейската комисия за развитие на селските райони в ЕС след 2013 г. [PDF ]

Повече информация относно политиката на ЕС в подкрепа на малките стопанства, може да бъде намерена на електронната страница на конференцията за насърчаване на „Местното земеделие и късите вериги на доставки“, организирана от Европейската комисия през април 2012 г. Повече информация по отношение на тази важна политическа конференция на ЕС относно бъдещето на политиката за развитие на селските райони, може да намерите тук.

Друга информация по темата

Съвместната инициатива на Националните селски мрежи от ЕМРСР на тема късите вериги на доставки, е особено актуална за малките стопанства. Повече информация за тази инициатива е достъпна тук.