dsp_decreas_text dsp_increase_text

LEADER

Leader Gateway

LEADER brána

LEADER ('Liaison Entre Actions de Développement de l'ÉconomieRurale' - znamená „vazby mezi hospodářstvím venkova a územním rozvojem“) je místní rozvojová metoda, která umožňuje místním subjektům rozvíjet oblast s využitím jejího endogenního rozvojového potenciálu. Přístup LEADER tvoří jednu ze čtyř os politiky rozvoje venkova v EU pro období 2007–2013. V této sekci naleznete všechny potřebné informace o LEADER, stačí kliknout na některou z níže uvedených sekcí.

LEADER Tool Kit

Toolkit pro podporu stran zainteresovaných na rozvoji venkova pomocí realizace LEADERVíce…

Databáze místních akčních skupin (LAG)

Databáze registrovaných MAS (Místních akčních skupin) v Evropě, jejich strategické náměty, kontaktní údaje a mapa MAS.Více…

LEADER diskusní skupiny

Informace, související se čtyřmi diskusními skupinami , jež se týkají následujících témat: přístup zdola nahoru, inovace, spolupráce, a místní rozvojová strategie.Více…

Další informace

Další informace, týkající se realizace LEADER v rámci současného programového období, a také předchozích publikací LEADER.Více…

Sdělovací prostředky & akce

Aktualizované informace o LEADER napříč celou Evropou, a audiovisuální ukázky, předvádějící LEADER v akci.Více…

Nadnárodní spolupráce (TNC)

Praktické informace a nástroje, jež pomohou nastavit a realizovat projekty nadnárodní spolupráce.Více…

Clld