dsp_decreas_text dsp_increase_text

Zemědělství

Malé farmy

Malé farmy byly vždy základním kamenem zemědělství v EU. Hrají významnou roli jak ve vlastní výrobě, tak i v udržování venkovské vitality.

Malé farmy sdružují místní venkovskou komunitu a poskytují důležité sociální, kulturní a environmentální služby (veřejné statky), stejně tak i vytvářejí přidanou hodnotu, a to zejména výrobou místních specializovaných produktů. V důsledku toho je současná situace a dopady strukturálních změn na přežití venkovských oblastí v EU nesmírně důležitá.

Poslední dvě rozšíření v letech 2004 a 2007 daly vzniknout na milion malých a částečně soběstačných hospodářství do EU. Jejich integrace s trhy je nízká a jejich konkurenceschopnost bývala zpochybňována. Na druhou stranu se osídlují venkovské regiony často v těch nedostupných a znevýhodněných oblastech, kde také poskytují významné environmentální služby.

Malé farmy v EU

Ve dnech 8. – 9. července 2011 se v Krakově v Polsku konala konference na vysoké úrovni na téma „Současnost a budoucnost malých hospodářství v Evropské unii“. Ta se může považovat za pokračování semináře Evropské sítě pro rozvoj venkova (ENRD) o částečně soběstačném hospodaření, které se konalo v říjnu 2010 v Sibiu v Rumunsku.

Shrnutí konference z Krakova lze stáhnout zde [PDF], pokud si chcete prohlédnout informace o ENRD semináři na téma částečně soběstačné hospodaření, klikněte zde.

V příštím programovém období politiky rozvoje venkova (2014-2020) by se měl zvýšit důraz na podporu EU pro malé zemědělské podniky a nové programy rozvoje venkova (PRV) pro toto období budou moci zahrnovat specializované podprogramy schopné se zaměřovat na další financování PRV směrem k menším farmám. Informace o těchto návrzích lze najít v následující publikaci ENRD:

Stručný průvodce návrhů Evropské komise pro rozvoj venkova v EU po roce 2013 [PDF ]

Další informace o vývoji politiky EU ohledně podpory malých farem lze nalézt na webových stránkách konference pořádané Evropskou komisí v dubnu 2012 pod názvem „Místní zemědělství a krátké potravinářské dodavatelské řetězce“. Chcete-li zobrazit informace o této důležité konferenci o EU politice týkající se budoucnosti politiky rozvoje venkova, klikněte zde.

Další relevantní informace

Pro Společnou tematickou iniciativu Celostátní sítě pro venkov (NRN) Evropské sítě pro rozvoj venkova (ENRD) zabývající se krátkými dodavatelskými řetězci je obzvláště důležitá existence malých zemědělských podniků. Více o této iniciativě lze nalézt zde.