dsp_decreas_text dsp_increase_text

Přehled politiky rozvoje venkova

Rámec EU

Systémový rámec EU politiky pro rozvoj venkova lze rozdělit do čtyř úrovní a to: (i) Evropské strategické pokyny; (ii) národní strategie; (iii) programy, (iv) podrobná realizace dle tematických os a opatření. Tato struktura poskytuje společný rámec pro individuální plánování a programování členských států EU dle obecných strategických zásad. Cílem je, aby členské státy a případně regiony EU rozvíjely takové plány dle společných pokynů EU, které jsou šité na míru, splňují vlastní specifika a řeší problémy. Pro každou úroveň zahrnuje Rámec plánovací dokumenty, které definují strategické priority rozvoje venkova, podrobné programy a individuální opatření rozvoje venkova tak, aby splňovaly potřeby rozvoje venkova v jednotlivých zemích nebo regionech. Přístup k podrobnějším informacím o různých úrovních najdete mezi níže uvedenými odkazy.

  1. Obecné strategické zásady pro rozvoj venkova EU
  2. Národní strategické plány pro rozvoj venkova
  3. Národní nebo regionální programy rozvoje venkova
  4. Realizace programů, monitorování a hodnocení

EU Framework Az uniós stratégiai iránymutatások A nemzeti stratégiák A nemzeti vagy regionális vidékfejlesztési programok Rural development programme implementation

Další informace

  • Přehled právních předpisů politiky rozvoje venkova 2007-2013
  • EU Politika rozvoje venkova 2007-2013 list [PDF]
  • Statistické a hospodářské informace o rozvoji venkova v Evropské unii (2009, 2010):
  • Nařízení o rozvoji venkova - časté dotazy