dsp_decreas_text dsp_increase_text

Zemědělství

Částečně soběstačná zemědělská hospodaření

Diskusi o malých farmách byla věnována zvláštní pozornost zejména prostřednictvím dvou boomů v letech 2004 a 2007, které více než ztrojnásobili počet soběstačných a částečně soběstačných zemědělských hospodářství v EU až na 11 milionů. Jako svědectví vzrůstajícího zájmu o tuto oblast hospodářství navštívilo asi 140 lidí seminář „Částečně soběstačné hospodaření v EU: současný stav a vyhlídky do budoucna“, v Sibiu, Rumunsko, ve dnech 13. - 15. října 2010.

Diskuse přispěla k lepšímu pochopení potřeb a možností částečně soběstačných farmářů a jejich soužití s ohledem na životní prostředí.

Pro potřeby tohoto semináře byl vytvořen obsáhlý dokument o částečně soběstačném hospodaření v EU, který si lze stáhnout zde [PDF]

Chcete-li zobrazit více informací o semináři ENRD na téma částečně soběstačná hospodářství, klikněte zde.