dsp_decreas_text dsp_increase_text

Publikační činnost & média

 

Evropská sít rozvoje venkova ENRD nabízí širokou škálu publikací a audiovizuálních výrobků, které názorně zobrazují politiku rozvoje venkova v akci. Naše publikace jsou navrženy s cílem informovat širokou veřejnost o tom, co se odehrává na evropském venkově, o činnosti ENRD. Za tímto účelem publikovaná periodika slučují současné závěry výzkumů, analyzují vývoj politiky, poskytují rady a doporučení a vypráví příběhy z běžného prostředí evropského venkova. Publikace ENRD jsou v současnosti dostupné v angličtině, francouzštině, němčině, italštině, španělštině a polštině.

Přihlaste se na ENRD a obdržíte naše publikace online nebo poštou – zdarma!

Navštivte naši audiovizuální mediální galerii, kde můžete shlédnout řadu videí z projektů ENRD a PRV z celé Evropy a naši foto sbírku se snímky z akcí ENRD a našeho venkova.

Náš online informační zpravodaj Rur@l Newsflash vám umožní sledovat poslední zprávy z oblasti rozvoje venkova, publikované novinky ENRD a akce evropského venkova.

Venkovská recenze EU informuje o různých tématech z oblasti politiky rozvoje venkova a příkladech z terénu v různých částech Evropy.

Získejte poslední novinky o ENRD, Celostátní síti pro venkov a Místních akčních skupinách a čtěte ty nejlepší příběhy na stránkách našeho nového časopisu ENRD.

Více o fondech EAFRD a o jejich využití v praxi se dozvíte na stránkách Projektové brožury EAFRD, na kterých rovněž objevíte řadu projektů, pomocí nichž oprávnění příjemci grantů přispívají rozvoji našeho venkova!

Přihlášením na stránkách ENRD obdržíte každé nové vydání našich publikací. Pro objednání starších výtisků navštivte prosím Knihkupectví EU.