dsp_decreas_text dsp_increase_text

Sociální aspekty

Chudoba venkova sociální vyloučení

Nějakých 14 % obyvatel převážně z venkovských regionů EU trpí mírou zaměstnanosti více než polovina průměru EU a existují zde oblasti velmi nízkého hrubého domácího produktu (HDP) na obyvatele. Politika rozvoje venkova EU jako taková poskytuje základní nástroje, které pomáhají členským státům podporovat zaměstnanost na venkově, řešení chudoby na venkově, řešit sociální vyloučení ze společnosti a zlepšovat kvalitu života ve venkovských oblastech. Tyto cíle odrážejí růstovou strategii EU Evropa 2020.

Strategie EU 2020 zdůrazňuje, že je důležité podporovat programy, které pomohou eliminovat trh práce a překážky sociálního začlenění, zejména pro nejzranitelnější skupiny žen, mladých lidí, starších pracovníků, skupiny menšin etnického původu a zdravotně postižených. Tyto programy zahrnují mimo jiné podporu pro vzdělávání a celoživotní vzdělávání, moderní dopravu a informační a infrastrukturu komunikační technologie (ICT), plus lepší přístup k základním službám.

Programy rozvoje venkova hrají důležitou roli v podpoře uzavřenější společnosti a přeměnu venkovských oblastí v lepší místo k životu.

Pro další informace o rozvoji venkova EU, zaměstnanosti a sociálního začlenění viz Vydání 6 Venkovské Revue.