dsp_decreas_text dsp_increase_text

Informace o Celostátní síti pro venkov (NRNs)

 

Celostátní síť pro venkov NRNs sdružuje různé venkovské zúčastněné za účelem podpory komunikace a informační výměnu na regionální, národní a evropské úrovni. Organizují rovněž řadu akcí, předkládají řadu komunikačních nástrojů a sehrávají důležitou roli při sdílení osvědčené praxe.

NRNs poskytuje důležitou vazbu na úrovni členských států mezi vnitrostátními správními a organizacemi působícími v oblasti rozvoje venkova (včetně Místních akčních skupin).

Struktura a organizace NRNs se může lišit, přestože jejich hlavní úlohou je v mnoha případech podporovat realizaci a hodnocení politiky rozvoje venkova.

Pro přístup k informacím o NRN týkajících se jednotlivých členských států klikněte na kteroukoliv zemi na této interaktivní mapě.

map pt col p FR COl France Belgium Luxembourg Ireland Uk NL Italy DE DK SL AT HU es es GR MT CY BG RO CZ SK PL LT SV FI LV EE Connect with EU