dsp_decreas_text dsp_increase_text

Accesul către LEADER

Leader Gateway

Accesul către LEADER

LEADER ('Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale', sau 'Legăturile dintre economia rurală şi acţiunile de dezvoltare') este o metodă de dezvoltare locală care oferă actorilor locali posibilitatea de a dezvolta o zonă prin folosirea potenţialului ei endogen de dezvoltare. Accesul către LEADER alcătuieşte una dintre cele patru axe ale Politicii de dezvoltare rurală între 2007–2013. Veţi găsi tot ce aveţi nevoie legat de LEADER în această secţiune. Daţi clic pe oricare dintre secţiunile de mai jos.

Leader Tool Kit

Set de instrumente pentru susţinerea părţilor interesate în dezvoltarea rurală în scopul implementării LEADER Mai multe informaţii...

Baza de date a Grupului de Acţiune Locală (GAL)

O bază de date a GAL înregistrate în Europa cu temele lor strategice şi datele de contact și Harta GAL. Mai multe informaţii...

Analize LEADER

Informaţii referitoare la cele patru Grupuri de reflecţie asupra următoarelor teme: abordarea ascendentă, inovaţie, cooperare şi strategia de dezvoltare locală. Mai multe informaţii...

Biblioteca LEADER

Informaţii referitoare la implementarea LEADER în perioada de program curentă, precum şi ediţii anterioare ale LEADERMai multe informaţii...

Evenimente LEADER

Informaţii curente despre LEADER în Europa şi materiale audio-vizuale referitoare la LEADER în acţiune.Mai multe informaţii...

Cooperare Transnaţională (CTN)

Informaţii practice şi instrumente utilizate în iniţierea şi implementarea proiectelor de Cooperare Transnaţională. Mai multe informaţii...

Clld