dsp_decreas_text dsp_increase_text

Mediu

Servicii de mediu

Rolul serviciilor de mediu în dezvoltarea rurală a UE

Cel de-al doilea pilon din PAC, cel care se referă la dezvoltarea rurală, are prevederi substanţiale în ceea ce priveşte protecţia mediului. Aceste prevederi ajută la schimbarea opticii faţă de provocările biodiversităţii, faţă de emisiile de gaz cu efect de seră, de calitatea apei şi a solului, precum şi de conservarea peisajului.

În mod special, obiectivul Axei 2 a regulamentului FEADR îl constituie „îmbunătăţirea mediului şi a zonei rurale, prin punerea la dispoziţie de măsuri de protejare şi sporire a resurselor naturale, odată cu conservarea sistemelor superioare de agricultură şi silvicultură şi a peisajelor culturale din zonele rurale ale Europei”. Importanţa îmbunătăţirii medului prin politica de dezvoltare rurală a UE se reflectă în faptul că:

  • procentul minim de finanţare propus pentru axa 2 este de 25% (faţă de 10% pentru axele 1şi 3);
  • măsura de agromediu (măsura 214) este singura măsură obligatorie şi, deci, se aplică în toate cele 88 de PDR-uri ale UE.

Focus Grup axat pe Implementarea Serviciilor de mediu

Focus Grupul, lansat în decembrie 2011 şi încheiat în prima parte a anului 2013, a identificat aspecte vitale pentru maximizarea implementării serviciilor de mediu şi a oferit un set de recomandări pentru designul şi implementarea viitoarei generaţii a Programelor de dezvoltare rurală (2014-2020). Aceste recomandări se bazează pe informaţii obţinute în urma experienţelor actuale (47 de exemple din 15 state membre), pe diferite abordări de implementare şi factori de success, precum şi pe vizite pe teren şi pe o serie de discuţii cu diferite părţi interesate de problema mediului din UE.

Rezultate:

Grupul de lucru tematic 3: Bunuri publice şi intervenţie publică

O iniţiativă majoră preluată direct de REDR în legătură cu serviciile de mediu reprezintă tema Grupului de lucru tematic 3, „Bunuri publice şi intervenţie publică”. Pentru mai multe informaţii, daţi clic aici.

Grupul de lucru tematic 4: Abordări comune ale schemelor de agromediu

În aprilie 2011, un atelier GLT4 a reunit experţi cu experienţă specifică în proiectarea tuturor provocărilor ce apar în momentul aplicării abordărilor comune ale operaţiilor de agromediu. [PDF ]

Conferinţa de toamnă Cedia 2010 Stadiul măsurii PAC în UE care oferă credite de agromediu

Punctul de contact al REDR a pregătit şi a pus la dispoziţie o prezentare a măsurii PAC al Uniunii Europene privind „Stadiul creditelor de agromediu”, la conferinţa de toamnă Cedia din Bruxelles, organizată între 30 septembrie şi 1 octombrie 2010. [PDF ]

Alte informaţii importante

Informaţii privind progresul tuturor măsurilor PDR, inclusiv al celor legate de Serviciile de mediu, pot fi accesate aici

Un număr semnificativ de exemple de proiecte legate de oferta de servicii de mediu poate fi găsit în baza de date a REDR despre Proiecte. Pentru a intra în această bază de date, daţi clic aici.