dsp_decreas_text dsp_increase_text

Reţele şi comunicarea în reţea

Demonstrarea valorii adăugate a reţelei

Valoarea reţelei în politica de dezvoltare rurală este unanim recunoscută, cu un volum din ce în ce mai mare de opinii informate care recunosc eficacitatea reţelelor rurale în antrenarea părţilor interesate şi promovarea implementării Programelor de dezvoltare rurală (PDR).

Acțiuni comune ale RRN

Reţelele Naţionale Rurale (RNR) şi-au grupat resursele pentru a dezvolta această resursă web care ilustrează starea actuală a cunoştinţelor referitoare la valoarea adăugată pentru reţele din cadrul politicii de dezvoltare rurală. Metodologia comună propusă de ENRD se concentrează pe: a) statistici comune cu privire la reţea; şi b) poveşti de succes privind reţeaua. Scopul imediat al acestei abordări este de a oferi o perspectivă a activităţii RNR şi a modului în care succesul acestor activităţi este înţeles de către managerii Unităţilor de Sprijin a Reţelei.

Următoarele informaţii vor fi actualizate în mod regulat

În plus, RNR - set de instrumente pentru autoevaluare permite RNR să prezinte şi să facă schimb de informaţii despre o gama de abordări diferite, tehnici şi instrumente practice utilizate pentru monitorizarea progresului şi evaluarea performanţelor activităţilor de colaborare în reţea.

Iniţiativa statistică privind reţeaua comună

Iniţiativa statistică privind reţeaua comună a fost lansată pentru a oferi o perspectivă asupra cantităţii de date utilizate şi elaborate de RNR. În aprilie 2012 s-a primit primul set de date de la RNR participante. Acesta se axează pe patru din cele şase elemente cheie ale reţelei - implicarea eficientă a părţilor interesate prin comunicare în reţea, schimb de experienţe relevante si know-how, creşterea capacităţii şi formare, precum şi suport pentru cooperare şi acţiuni comune. Aceste rezultate cantitative evidenţiază nivelul ridicat al implicării părţilor interesate şi dezvoltarea realizată prin RNR.

Raport de sinteză privind datele statistice comune utilizate în rețea (2013) [ PDF  ]

Rezumat al rezultatelor referitoare la statisticile comune [ PDF  ]

O prezentare generală a exerciţiului statisticilor comune [ PDF  ]

RNR raport aplicaţie

Acest document conţine raportul fazei a doua a aplicaţiei RNR, care actualizează informaţiile despre ţară colectate separat de către Statul Membru al UE. Raportul explorează diferitele tipuri de structuri RNR şi încearcă să identifice grupurile de reţele în funcţie de activităţile lor sau de metodologiile şi instrumentele pe care acestea le aplică.

Constatările exercițiului de cartografiere RRN desfășurat în 2013: Raportul de sinteză final [ PDF  ]

Concluziile exerciţiului aplicaţiei RNR 2011: Sinteza raportului Final [ PDF  ]

Document de lucru privind programele RNR

Scopul documentului de lucru elaborat de Reţeaua Europeană de Evaluare (REE) este sprijinirea schimbului de cunoştinţe despre evaluare, pentru explorarea provocărilor în evaluarea reţelelor şi pentru evidenţierea abordărilor aplicate. Acesta se bazează pe experienţa a patru RNR.

Documentul de lucru privind evaluarea programelor pentru Reţeaua Rurală Naţională [ PDF  ]

Analiza materialelor de referinţă

Această analiză oferă o centralizare a "valorii adăugate" aşa cum este identificată în materialele de referinţă academice. Aceasta explorează subiecte cum ar fi modul în care reţelele şi comunicarea în reţele adaugă valoare, obstacolele pentru dezvoltarea şi înţelegerea acestei valori adăugate, precum şi modul în care beneficiile comunicării în reţea pot fi măsurate mai eficient.

Demonstrarea valorii adăugate a reţelei: Sortarea materialelor de referinţă [ PDF  ]

Valoarea adăugată a reţelelor - Experienţe din reţele

Pentru a oferi mai multe informaţii detaliate despre valoarea adăugată a reţelelor, RNR au adus multe exemple privind munca pe care o desfăşoară. Acestea au fost prezentate ca "valoarea adăugată a poveştilor din reţea", care sunt o combinaţie de exemple de bună practică, poveşti de succes, experienţe relevante şi studii de caz.

Aceste povesti au fost clasificate după tip şi după elementele cheie din reţea pe care le-au furnizat. Acest lucru ajută la identificarea poveştilor relevante în această structură de informaţii în creştere

   
   

Studii de caz

Rural networks in the UK
Download
 [ PDF  ]

Studiu de caz: Reţele Rurale în MAREA BRITANIE

MAREA BRITANIE a dezvoltat un sistem dualist pentru reţelele PDR care implică patru structuri regionale şi o reţea naţională generală. Acest studiu de caz explorează modul în care acestea au evoluat pentru a satisface nevoile de grup ale părţilor lor interesate într-un context rural împânzit de reţele concurente şi rolul reţelei Marii Britanii de a canaliza fluxul de informaţii de la Comisia Europeană.

Bi-lateral cooperation between Hungary and Poland
Download
 [ PDF  ]

Studiu de caz: Cooperarea bilaterală între Ungaria şi Polonia

Ungaria şi Polonia au semnat un acord comun de colaborare pentru promovarea cooperării si răspândirea celor mai bune practici în cadrul unor teme de dezvoltare. Sunt analizate natura şi livrarea acestei reţele bilaterale, inclusiv modul în care a contribuit la consolidarea reţelelor existente şi a construit noi relaţii între cele două ţări, încurajând dezvoltarea unui acord similar între Ungaria şi Slovacia.

Bottom-up networking around the Baltic Sea
Download
[ PDF  ]

Studiu de caz: Reţeaua ascendentă din jurul Mării Baltice

Grupul Mării Baltice a apărut ca un proces ascendent, în paralel cu procesul de Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Mării Baltice (EUSBSR). Activităţile grupului sunt legate de strategie, concentrându-se pe problemele identificate de reţele. Opt ţări fac parte din grupul care se concentrează pe schimbul de cunoştinţe şi experienţe între membri. Acest studiu analizează procesul implicat şi factorii de succes ai grupului.

Belgium-Walloon self-assessment process
Download
 [ PDF  ]

Studiu de caz: Procesul de autoevaluare Belgia-Walloon

Unitatea Naţională de sprijin a reţelei Waloon pentru dezvoltare rurală a stabilit un proces de autoevaluare de pentru a analiza reţeaua şi a dezvolta un program de activitate pe trei ani. Acest studiu de caz analizează procesul angajat şi impactul pe termen lung .

Case_Study_Finland_Innovation_Camps
Download
 [ PDF  ]

Studiu de caz: Tabăra de inovație rurală din Finlanda

Unitatea de Sprijin a Rețelei din Finlanda a conlucrat cu o serie de parteneri pentru a pune la punct și organiza o tabără de inovație reunind specialiști și antreprenori, menită să furnizeze soluții pentru amenințările și oportunitățile evidențiate în zonele rurale din Finlanda. Proiectul a identificat 47 de idei noi privind inovarea rurală și a creat un nou model de dezvoltare a proiectelor care se pretează la a fi pus în aplicare în Finlanda, dar nu numai aici.

Case_Study_Denmark_Engaging_young_people
Download
 [ PDF  ]

Studiu de caz: Turneu de promovare pentru tinerii din Danemarca

Numeroase orașe de provincie și sate din Danemarca se confruntă astăzi cu emigrarea tinerilor spre zonele urbane, în condițiile unui nivel redus de informare cu privire la posibilitățile de utilizare a fondurilor Uniunii Europene pentru dezvoltarea și susținerea oportunităților din zonele rurale. În cadrul Turneului de promovare a fost creată o sală de clasă itinerantă și au fost utilizate prezentări și materiale educative inovatoare pentru a aduce în atenția a peste 3.000 de studenți cu vârste între 15 și 18 ani provocările și soluțiile din zonele rurale și a le explica tipul de intervenție europeană utilizat.

Case_Study_Scotland_Thematic_Events
Download
 [ PDF  ]

Studiu de caz: Ateliere tematice în Scoția

Rețeaua Națională Rurală din Scoția a pus la punct o suită de evenimente tematice pentru a veni în sprijinul colaborării în rețea și schimbului de bune practici în sectoare-cheie considerate fie ca o sursă de oportunități, fie de amenințări la adresa zonelor rurale ale țării. Peste 600 de participanți, începând de la practicieni voluntari locali și până la cercetători din mediul academic, au luat parte la șapte evenimente tematice care s-au desfășurat pe parcursul anilor 2011 și 2012.

Case_Study_Estonia_Leader_Awards
Download
 [ PDF  ]

Studiu de caz: Premierea proiectelor de succes în Estonia

Pentru identificarea unei suite de exemple de bune practici care să poată fi diseminate mai departe și pentru a crește nivelul de informare cu privire la proiectele și programele europene care le-au finanțat, Unitatea de Sprijin a Rețelei din Estonia a organizat o serie de concursuri. Primul dintre ele s-a concentrat pe proiectele LEADER, iar cel de-al doilea a adus în lumină proiectele agricole inovatoare. Ca urmare a succesului acestei abordări, s-au constituit relații de colaborare cu partenerii din rețea în întreaga regiune nordică a Mării Baltice, având drept scop organizarea de noi concursuri care să premieze exemplele de bune practici din cadrul proiectelor de Cooperare Transnațională.