dsp_decreas_text dsp_increase_text

Prezentare generală a politicii de dezvoltare rurală

Orientările strategice ale UE privind dezvoltarea rurală

Orientările strategice ale UE oferă o bază pe care fiecare stat membru îşi fundamentează planurile strategice naționale de dezvoltare rurală.

Politica de dezvoltare rurală reprezintă o abordare strategică care defineşte priorităţile UE în ceea ce priveşte dezvoltarea rurală. În februarie 2006, Consiliul a adoptat Orientările strategice ale UE privind dezvoltarea rurală.

Orientările strategice sunt următoarele:

  • Îmbunătăţirea competitivităţii în sectoarele agricol şi forestier
  • Îmbunătăţirea mediului şi a spațiului rural
  • Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi încurajarea diversificării
  • Constituirea capacităţii locale de ocupare a forței de muncă şi de diversificare
  • Garantarea coerenţei programării
  • Complementaritatea instrumentelor comunitare

Aceste orientări definesc cadrul în care statele membre își elaborează planurile strategice naţionale pentru dezvoltare rurală. Pentru informaţii suplimentare referitoare la planurile strategice naţionale, dați clic aici.

La rândul lor, strategiile naţionale constituie sursa generatoare a programelor de dezvoltare rurală. Pentru informaţii suplimentare referitoare la planurile naţionale şi regionale, daţi clic aici.

Domenii de interes ale politicii de dezvoltare rurală

Orientările strategice definesc punctele de interes ale politicii de dezvoltare rurală în trei domenii fundamentale, şi anume: economia agroalimentară, mediu și economie rurală în ansamblu, şi populaţie rurală. Aceste orientări alcătuiesc cadrul în care s-a dezvoltat generaţia 2007-2013 de strategii şi programe de dezvoltare rurală la nivelul statelor membre, în concordanță cu acest cadru, constituit în jurul a patru axe. Pentru informaţii suplimentare referitoare la cele patru axe, daţi clic aici.