dsp_decreas_text dsp_increase_text

Overzicht Beleid voor Plattelandsontwikkeling

Strategische richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling van de EU

Strategische richtsnoeren van de EU vormen de basis voor de voorbereiding van de nationale strategische plannen voor plattelandsontwikkeling van de lidstaten.

Het plattelandsontwikkelingsbeleid is een strategische aanpak die de EU-prioriteiten bepaalt. De Raad heeft in februari 2006 de strategische richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling van de EU aangenomen.

De strategische richtsnoeren zijn:

  • Verbetering van het concurrentievermogen van de land- en bosbouwsectoren
  • Verbetering van het milieu en de plattelandsgebieden
  • Verbetering van de levenskwaliteit in plattelandsgebieden en bevordering van diversificatie
  • Ontwikkeling van de plaatselijke capaciteit voor werkgelegenheid en diversificatie
  • Consistentie in de programmering waarborgen
  • De complementariteit tussen de communautaire instrumenten

Deze vormen het kader waarbinnen de lidstaten hun nationale strategische plannen voor plattelandsontwikkeling voorbereiden.  Om meer te zien over de nationale strategische plannen klik hier.

Op hun beurt informeren de nationale strategieën de plattelandsontwikkelingsprogramma's. Voor meer informatie over de nationale en regionale plannen klik hier.

De focus van het plattelandsontwikkelingsbeleid

De strategische richtsnoeren bieden een overzicht van de focus van het plattelandsontwikkelingsbeleid op drie belangrijke gebieden, te weten: de agro-foodeconomie, het milieu en de bredere plattelandseconomie en -bevolking. Deze richtsnoeren vormen het kader waarbinnen de generatie van plattelandsontwikkelingsstrategieën en -programma’s voor 2007-2013 zijn ontwikkeld op het niveau van de lidstaten en overeenkomstig dit kader zijn opgebouwd rond vier assen. Voor meer informatie over de vier assen, klik hier.