dsp_decreas_text dsp_increase_text

Welkom op de gateway voor onderzoek en innovatie

 

Onderzoek en innovatie zijn belangrijke motoren voor plattelandsontwikkeling en hun belang zal nog stijgen doordat ze de kern vormen van de Europa 2020-strategie, die zich richt op intelligente, duurzame en inclusieve groei.

Onderzoek en innovatie zijn sterk met elkaar verweven. Onderzoek, dat vaak een eerste vereiste vormt voor innovatie, betrekt een aantal actoren, van de academische wereld tot de private sector, die samenwerken aan verschillende initiatieven en projecten. Kenmerkend voor onderzoek is dat het de ondersteuning en stimulering van overheidsinstellingen en openbare organisaties nodig heeft.

Anderzijds kan innovatie ver voorbij technologische ontwikkeling reiken en leiden tot sociale, economische en ecologische vooruitgang. Kennisoverdracht ondersteunt het innovatieproces door bedrijven, organisaties en personen op de hoogte te houden en door de uitwisseling van ideeën over nieuwe praktijken die een reëel verschil kunnen maken.

Met deze gateway wenst het ENPO actievere banden te ontwikkelen met leden van de plattelandsontwikkelingsgemeenschap die betrokken zijn bij onderzoek en innovatie – of het nu om innovators, onderzoekers, financiers of eindgebruikers van onderzoek gaat. De gateway verschaft informatie over instituten en organisaties, onderzoeks- en innovatieprojecten en ook over relevante studies, publicaties en audiovisuele inhoud.

Link naar de gateway voor onderzoek en innovatie en, fr, de, it, pl, es