dsp_decreas_text dsp_increase_text

Door de gemeenschap geïnitieerde lokale ontwikkeling (CLLD)

 

Sinds de start in 1991 door de Europese Commissie als een communautair initiatief, biedt de lokale ontwikkelingsmethode van LEADER plattelandsgemeenschappen in de EU een methode die lokale partners betrekt bij de vormgeving van de toekomstige ontwikkeling van hun gebied. De LEADER-aanpak heeft veel belangstelling gewekt binnen de EU en ver daarbuiten, niet alleen op het platteland, maar ook in stedelijke en kustgebieden.

De eerste generaties van LEADER ontvingen middelen uit de structuurfondsen van de EU als een afzonderlijk communautair initiatief. In de periode 2004-2006 heeft LEADER de "volwassen" fase bereikt en wordt, sinds 2007, medegefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Terwijl LEADER volledige steun van de EU-instellingen en alle betrokken belanghebbenden krijgt, erkende men dat LEADER niet de mogelijkheid heeft benut lokale behoeften en oplossingen te integreren in de lokale ontwikkelingsstrategieën. Om ervoor te zorgen dat lokale gebieden de multisectorale behoeften beter in aanmerking kunnen nemen, wordt voorgesteld dat LEADER in de toekomst de mogelijkheid biedt om lokale ontwikkelingsstrategieën met multifinanciering te implementeren die worden ondersteund door andere fondsen van de EU.

In deze multifinancieringscontext zal de LEADER-aanpak worden aangeduid als „door de gemeenschap geïnitieerde lokale ontwikkeling” (CLLD). Voor de periode 2014-2020 zal het CLLD (LEADER) een verplicht onderdeel blijven van de plattelandsontwikkelingprogramma's die worden gefinancierd door het ELFPO met mogelijke opties in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF), en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Om de samenhang van geïntegreerde lokale ontwikkelingsstrategieën en acties te verzekeren, moeten volgens het „gemeenschappelijk strategisch kader” gemeenschappelijke regels worden toegepast voor deze Fondsen.

Wilt u meer weten over CLLD, dan kunt u hieronder de informatie bekijken:

Directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling (DG AGRI)

  • Juridische voorstellen voor het GLB na 2013, inclusief het voorstel inzake steun voor plattelandsontwikkeling
  • ENPO-workshop over door de gemeenschap geïnitieerde lokale ontwikkeling

Directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling (DG REGIO)

Directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij (DG MARE)