dsp_decreas_text dsp_increase_text

Links

Europese Commissie

Europees Parlement

Europees Economisch en Sociaal Comité

Comité van de Regio's

Europese organisaties

Leden van de Raadgevende Groep Plattelandsontwikkeling van DG AGRI / van het Coördinatiecomité van het ENPO / van het subcomité LEADER

Andere leden van de Raadgevende Groep „Plattelandsontwikkeling” van DG AGRI

Andere

Internationale organisaties

Onderzoek

Enkele door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten inzake plattelandsontwikkeling

Projectendatabanken van de EU

Andere interessante links

Als u een bepaalde link op deze website zou willen plaatsen, stuur dan een e-mail naar info@enrd.eu met de relevante gegevens.