dsp_decreas_text dsp_increase_text

Verbetering van de tenuitvoerlegging

Landbouw en Plattelandseconomie

Thematische werkgroep 2 (TWG2) werd opgericht in maart 2009 om de verbanden tussen de landbouw en de plattelandseconomie in ruimere zin te analyseren. Het voornaamste doel was om mogelijke synergieën en/of conflicten tussen landbouw en de plattelandseconomie in de verschillende plattelandsgebieden in de EU aan te merken. De werkgroep, onder voorzitterschap van de Europese Commissie (Directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling) en bestaande uit nationale deskundigen, stuurde het analytische werk, dat gericht is op:

 • De input-/output-analyse in 18 kleine regio's die verschillende soorten platteland in de EU vertegenwoordigen.
 • De screening van de zes programma's voor plattelandsontwikkeling 2007-2013 (PPO) en andere programmadocumenten met betrekking tot de geselecteerde regio's.

Hoofdbevindingen

De resultaten van de input/output-analyse toonden aan dat verbanden tussen de landbouw en de rest van de lokale/regionale economie in het algemeen sterker en positiever dan zou kunnen worden afgeleid uit de statistieken, waar vaak de landbouw een laag aandeel heeft in het lokaal bruto binnenlands product (BBP) of werkgelegenheid.

Landbouw wordt aangemerkt als een 'sleutelfactor' in de lokale economie in 14 van de 18 bestudeerde regio's, met bijzonder grote verbanden met de voedingsmiddelenindustrie, de horeca en de handel.

Belangrijke factoren die invloed hebben op het verband tussen landbouw en andere sectoren zijn onder meer:

 • Natuurlijke voordelen (bodemkwaliteit, klimaat, lokale toeristische attracties)
 • De bestaande infrastructuur
 • De totale sterkte van de nationale economie.
 • Het niveau van onderwijs, opleiding en ondernemende potentieel van de lokale bevolking.
 • De toegang tot financiële ondersteuning, met name in verband met de complexiteit van de aanvraagprocedures, de omvang van de financiering en de snelheid van de besluitvorming

Beleidsimplicaties

Door het analyseren van de PPO's en andere programmeringsdocumenten in één derde van de 18 regio's kwamen een aantal belangrijke gevolgen voor het beleid naar voren:

 • Terwijl sommige programmeringsdocumenten voor plattelandsontwikkeling verwijzen naar het belang van het versterken van de banden tussen landbouw en plattelandsontwikkeling, zijn ze verre van consistent in hun aanpak. Daarnaast zijn ze niet altijd even samenhangend met betrekking tot hoe de gestelde doelen doorwerken in de prioriteiten, doelstellingen en maatregelen.
 • Er werd slechts een beperkte mate van complementariteit gevonden tussen de PPO's en andere gefinancierde programma's op Europees, nationaal en regionaal niveau - waardoor het moeilijk is om het gebruik van de beschikbare financiële middelen in de plattelandsgebieden volledig te integreren. Het beleid voor plattelandsontwikkeling moet zich richten op het ontwikkelen en vergemakkelijken van meer geïntegreerde antwoorden op de complexe uitdagingen waarmee de meeste gebieden worden geconfronteerd, met name om beter gebruik te maken van de relaties tussen stroomopwaartse en stroomafwaartse economische sectoren.
 • Om de invoering van PPO's te verbeteren, konden de meetselectiecriteria worden aangepast om de verbanden tussen tussen landbouwsectoren expliciet te herkennen. De specificatie van hoge scores bijvoorbeeld in het geval van economische diversificatieprojecten met banden met de lokale landbouw - waar duidelijke multiplier-effecten kunnen worden gegenereerd (bijvoorbeeld nieuwe werkgelegenheid, verbetering van het inkomen, enz.) - of een betere doelgerichtheid van milieu-doelstellingen, zijn twee opties in dit verband. Het ontwerp van projecten kan worden verbeterd door een efficiëntere verlening van technische ondersteuning aan potentiële investeerders om zowel de levensvatbaarheid van het project en de banden met de lokale landbouw en de verplichting te versterken om een marketingplan in te dienen waar mogelijk.

Belangrijkste rapporten

 • TWG2 - Selectie van regio's en de eerste I-/O-resultaten van de analyse [PDF ]
 • TWG2 - Samenvatting van de eerste I-/O- en regionale analysebevindingen [PDF ]
 • Definitieve I-/O-resultaten van de analyse en aanvullend kwalitatief onderzoek in bepaalde regio's [PDF ]
 • TWG2 - Analyse van het programmabeheerkader en projecten in geselecteerde regio's [PDF ]
  • Bijlage 1 - Vragen over de vragenlijst in 6 regio's [PDF ]
  • Bijlage 2 - Projectvoorbeelden [PDF ]
 • TWG2 - Eindrapport [PDF ]

Verspreiding van de resultaten

 • TWG2-brochure [PDF ]
 • Het document 'Beleidsinzicht uit recent onderzoek' biedt een overzicht van de belangrijkste bevindingen van het eindrapport, ook gebaseerd op een beoordeling van de meest relevante onderzoeksrapporten die al zijn gepubliceerd met betrekking tot dit onderwerp. [PDF ]
 • Vier artikelen over specifieke regio's analyseren diepgaande regionale casestudies gericht op regionale structuren en dynamiek.
  • De Gers-regio en de bereidheid om te veranderen [PDF ]
  • Een combinatie van landbouw- en culturele activiteiten: De provincie Kalmar in Zweden [PDF ]
  • Tussen de succesvolle ontwikkeling van initiatieven en institutionele capaciteitstekortkomingen: het geval Trikala in Griekenland [PDF ]
  • Het vinden van nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden op het platteland: het geval Somogy in Hongarije [PDF ]
 • Casestudies presenteren empirisch bewijs en voorbeelden van succesvolle investeringsinitiatieven die de banden tussen agrarische en niet-agrarische bedrijven in plattelandsgebieden hebben versterkt; er werden 24 case studies verzameld zowel vanuit de PPO's 2000-2006 en 2007-2013. Voor meer informatie klik hier.

Klik hier voor meer informatie [PDF ]

Gerelateerde informatie

 • TWG1: Doelgerichtheid territoriale specifieke kenmerken en behoeften van de plattelandsgebieden
 • TWG3: Collectieve goederen en openbare interventie
 • TWG4: Uitvoeringsmechanismen van het EU-beleid voor plattelandsontwikkeling.