dsp_decreas_text dsp_increase_text

Kdo je kdo

Navštivte kontaktní místa Evropské sítě pro rozvoj venkova (ENRD)

Úvod

Kontaktní místo bylo zřízeno za účelem poskytovat Evropské komisi (Generálnímu ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova) technickou pomoc v rámci Evropské sítě pro rozvoj venkova (ENRD).

Aktivity, na kterých pracuje, jsou následující:

  • Podpora sekretariátu Koordinačního výboru, dílčích komisí LEADER, tematických pracovních skupin, setkání odborníků;
  • Podpora nadnárodní spolupráce LEADER (mezi něž patří publikace průvodců, vývoj databází, atd.);
  • Výměna informací a koordinace s Celostátními sítěmi pro venkov (NRN);
  • Propagace a reprezentace (účast na seminářích, akcích a dalších propagačních iniciativách);
  • Informační linka (reakce na žádosti o informace a přijímání návštěv);
  • Podpora analýzy / shrnutí programů a monitorovacích indikátorů;
  • Sběr, třídění a šíření relevantních zkušeností z projektů;
  • Výstavba webových stránek Evropské sítě pro rozvoj venkova (ENRD);
  • Příprava seminářů a konferencí;
  • Výroba různých publikací týkajících se politiky rozvoje venkova EU.

Další užitečné informace