dsp_decreas_text dsp_increase_text

Aspecte sociale

Incluziune socială şi sărăcie rurală

Aproximativ 14 % din populaţia regiunilor predominant rurale din UE suferă din cauza unei rate a angajărilor mai mică decât jumătate din media UE şi există zone cu un PIB extrem de scăzut pe cap de locuitor. Astfel, politica de dezvoltare rurală a UE oferă instrumente esenţiale pentru sprijinirea statelor membre în încurajarea angajărilor din mediul rural, abordarea problemei sărăciei rurale, a excluderii sociale şi îmbunătăţirea calităţii vieţii din zonele rurale. Aceste obiective reflectă strategia UE de creştere Europa 2020.

Strategia UE 2020 subliniază importanţa susţinerii de scheme care să ajute la eliminarea barierelor de pe piaţa muncii şi cele datorate excluderii sociale, în special pentru grupurile cele mai vulnerabile de femei, tineri, lucrători în vârstă, persoane din grupuri de minorităţi etnice şi persoane cu dizabilităţi. Aceste scheme includ, printre altele, ajutor în educaţie şi în oferirea de posibilităţi de învăţare prelungită, mijloace de transport moderne şi infrastructură TIC, precum şi accesul îmbunătăţit la serviciile de bază.

Programele de dezvoltare rurală joacă un rol important în promovarea unei societăţi mai cuprinzătoare şi transformarea regiunilor rurale într-un spaţiu mai bun de trai.

Pentru mai multe informaţii despre dezvoltarea rurală în UE, despre angajări şi incluziune socială, citiţi Numărul 6 al Revista rurală a UE..