dsp_decreas_text dsp_increase_text

Îmbunătăţirea şi punerea în aplicare

Tipologii și vizarea specificităților

Zonele rurale ale Europei sunt diverse din punctul de vedere al factorilor fizici, socio-economici, instituţionali şi de mediu. Această diversitate constituie una dintre cele mai valoroase resurse ale Europei, însă tot ea reprezintă o provocare pentru statele membre în ceea ce priveşte definiţia zonei rurale. Această definiţie este esenţială pentru proiectarea politicii UE de dezvoltare rurală, asigurând complementaritatea cu alte fonduri UE ce au ca scop dezvoltarea zonelor rurale, în special a celor cu nevoi speciale.

Grupul de lucru tematic 1 s-a format în anul 2009 pentru a se ocupa de aceste probleme, iar scopul său a fost acela de a îmbunătăţi eficienţa Programelor de dezvoltare rurală (PDR) în prezentarea făcută particularităţilor şi nevoilor zonelor rurale. Prezidat de Comisia Europeană (Direcţia Generală pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală— DG AGRI), acesta a efectuat o analiză amănunţită a 23 de PDR naţionale şi 12 PDR regionale din perioada 2007-2013.

Eforturile Grupului de lucru s-au concentrat pe felul în care statele membre şi regiunile respective:

 • au definit şi au făcut publice zonele rurale în PDR în perioada de program 2007-2013;
 • au abordat problema demarcaţiei şi complementarităţii dintre diferitele fonduri UE sau naţionale;
 • au făcut publice teritoriile de interes şi au analizat nevoile importante ale acestora, dar au şi aplicat măsurile şi resursele din interiorul sau exteriorul PDR pentru a răspunde acestor nevoi

Rezultate

Definiţia OCDE dată zonelor rurale*, oferită de Comisia Europeană spre folosul statelor membre, a fost adoptată doar de un număr mic de PDR naţionale sau regionale, iar rezultatele grupului de lucru sugerează ideea că nu va răspunde nevoilor multor state membre.

Pentru direcționarea măsurilor PDR, statele membre şi regiunile folosesc mai degrabă o gamă largă de definiţii teritoriale.

În funcţie de centrul lor de interes, aceste definiţii pot fi grupate laolaltă, fie după criterii sectoriale (de exemplu agricultură şi silvicultură), fie teritoriale (de exemplu zone eligibile pentru măsurile din cadrul axei 3). În statele membre există o conştiinţă puternică a nevoii de delimitare clară a fondurilor UE, precum și a potenţialului de complementaritate dintre FEADR şi alte fonduri, pentru a asigura un răspuns adecvat faţă de nevoile de dezvoltare ale zonelor rurale ale UE.

(*) Potrivit Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), zonele predominant rurale sunt definite ca zonele în care mai mult de 50% din populaţie trăieşte în comune. Comunele rurale reprezintă comunităţi cu o densitate a populaţiei mai mică de 150 de locuitori/km2.

Unitățile structurale pentru o tipologie revizuită a zonelor rurale

Având în vedere diversitatea zonelor rurale în spaţiul UE, este important ca fiecare stat membru şi regiune să ofere nu numai o definiţie potrivită zonei rurale, ci şi o tipologie a zonei rurale relevante în context.

În aceste circumstanțe, au fost propuse trei „unități structurale” care pot fi utilizate în definirea unei tipologii a zonelor rurale:

 • gradul de handicap fizic;
 • sensibilitatea mediului; şi
 • dezavantajul socio-economic.

Ponderea acordată fiecărei unități structurale poate fi folosită pentru a crea tipologii individuale corespunzătoare specificității fiecărui stat membru sau fiecărei regiuni.

Fiecare unitate structurală este un complex de factori individuali (a se vedea tabelul), iar fiecare factor poate fi măsurat utilizând un set specific de indicatori.

UNITĂȚI STRUCTURALE PENTRU O TIPOLOGIE REVIZUITĂ A ZONELOR RURALE

Unități Structurale

Factori

Definiția zonei rurale 1 Densitatea populaţiei
2 Zone urbane
3 Utilizarea terenului
Unitatea 1-Handicap fizic 4 Handicap fizic
Unitatea 2-Sensibilitatea mediului 5 Sensibilitatea mediului
Unitatea 3- Dezavantajul socio-economic 6 Demografie
7 Probleme socio-economice
8 Structură economică
9 Acces la servicii/economii urbane

În acest fel, se pot dezvolta tipologii specifice ce servesc scopului de a face publică politica de dezvoltare rurală.

Potențialul de a furniza soluții pentru „noile provocări” ale politicii de dezvoltare rurală reprezintă de asemenea un aspect important de luat în considerare în definirea unei tipologii. Cu toate acestea, indicatorii asociați acestor probleme nu permit să fie categorizați în maniera obișnuită.

Rapoarte principale

 • GLT1 Raport Pasul 1 [ PDF en ]
 • GLT1 Raport Pasul 2 [ PDF en ]
 • GLT1 Raport Final [ PDF en ], Anexa 1 [ PDF en ], Anexa 2 [ PDF en ], Anexa 3 [ PDF en ], Anexa 4 [ PDF en ]

Diseminarea rezultatelor

 • Circulara GLT1 [ PDF  en en en en en en ]
 • Raportul final succint face mai accesibile publicului larg principalele rezultate din Raportul final. Include fragmente despre fiecare componentă principală a activităţii Grupului de lucru 1 (utilizarea definiţiei, complementarităţii şi demarcaţiei OCDE, elemente posibile pentru o tipologie rurală viitoare): [ PDF en en en en e en ]
 • Prezentare PowerPoint a constatărilor GLT1, pentru demonstrarea principalelor concepte de lucru: [PPT en en en en en en ]*, [ PDF en ]

(*) Trebuie avut în vedere că fişierul este protejat împotriva editării. Pentru a-l utiliza, deschideţi-l (cu dublu clic) şi daţi clic pe butonul „Doar în citire”.

 • Articole pe teme sau elemente specifice ale activităţii GL1 au fost create pentru a evidenţia probleme relevante specifice:
  • Articol privind definițiile zonelor rurale en ]
  • Articol privind unitățile structurale [ PDF en ]
  • Articol privind delimitarea și complementaritatea [ PDF en ]
 • Studii de caz – 6 exemple care se concentrează pe aspecte de programare pentru a ilustra modul în care PDR poate fi folosit mai eficient în partea rămasă din perioada de programare actuală şi, de asemenea, pentru programarea viitoare:
  • Studiu de caz despre Natura 2000 şi terenurile agricole cu mare valoare ecologică PDF en ]
  • Studiu de caz despre zone de dezvoltare specifice [ PDF en ]
  • Studiu de caz despre zone rurale eligibile pentru măsuri din cadrul axei 3 [ PDF en ]
  • Studiu de caz despre zonele GAL [ PDF en ]
  • Studiu de caz despre zonele montane defavorizate [ PDF en ]
  • Studiu de de caz despre zonele nemontane defavorizate [ PDF en ]
 • Exemple de tipologii rurale: trei exemple specifice din state membre (Italia - Sardinia, Danemarca, Finlanda) care au dezvoltat o tipologie rurală aprofundată de facto.
  • Exemplu de tipologie rurală: Danemarca [ PDF en ]
  • Exemplu de tipologie rurală: Finlanda [ PDF en ]
  • Exemplu de tipologie rurală: Sardinia [ PDF en ]

Pentru mai multe informații dați clic aici [ PDF en ]

Informații pe aceeași temă

 • GL2: Legăturile dintre agricultură şi economia rurală în ansamblu
 • GL3: Bunuri publice și intervenție publică
 • GL4: Mecanisme de punere în aplicare a politicii de dezvoltare rurală a UE