dsp_decreas_text dsp_increase_text

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)

 

De la lansarea sa de către Comisia Europeană în anul 1991, ca o Iniţiativă Comunitară, abordarea LEADER pentru dezvoltare locală a furnizat comunităţilor rurale din UE o metodă de implicare a partenerilor locali în conturarea dezvoltării viitoare a zonei lor. Abordarea LEADER a suscitat un interes ridicat în UE, care s-a manifestat nu numai în zonele rurale, ci şi în cele urbane şi de coastă.

Generaţiile de început ale LEADER primeau finanţare de la Fondurile Structurale UE ca Iniţiativă Comunitară separată. Inițiativa a atins o fază de „maturitate” în perioada 2004-2006, iar din anul 2007 este co-finanţată din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Cu toate că LEADER se bucură de sprijinul total al instituțiilor UE şi al celorlalte părţi interesate, a fost recunoscut totuși faptul că programul nu şi-a împlinit potenţialul de a integra într-o manieră cuprinzătoare necesităţile şi soluţiile locale în Strategii de Dezvoltare Locală (SDL). De aceea, pentru a permite teritoriilor locale să ia mai bine în considerare necesităţile multi-sectoriale, s-a propus ca în viitor LEADER să ofere posibilitatea de a implementa strategii pentru dezvoltare locală cu finanţare multiplă, sprijinite şi de alte fonduri UE.

În acest context al finanţării multiple, referirile la abordarea LEADER se vor face sub titulatura „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității” (DLRC). Din 2014 până în 2020, DLRC (LEADER) va rămâne o componentă obligatorie a programelor de dezvoltare rurală finanţate de către FEADR, precum și o opțiune pentru Fondul European de Dezvoltare Regională (FDRS), Fondul Social European (FSE) şi Fondul European pentru Pescuit (FEP). Pentru a asigura coerenţa strategiilor şi acţiunilor de dezvoltare locală integrată, este necesar ca acestor fonduri să li se aplice reglementări comune sub aria de acoperire a Cadrului Strategic Comun.

Pentru o înţelegere mai aprofundată a DLRC, consultaţi informaţiile de mai jos:

Directoratul General Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DG AGRI)

Direcția Generală Politică Regională (DG REGIO)

Direcția Generală Afaceri Maritime şi Pescuit (DG MARE)

Document disponibil de asemenea în limba italiană.