dsp_decreas_text dsp_increase_text

Îmbunătăţirea şi punerea în aplicare

Activitatea de analiză tematică a REDR

Introducere

Esenţa misiunii REDR o reprezintă îmbunătăţirea implementării politicii UE de dezvoltare rurală. Una dintre principalele modalităţi de realizare a acestui deziderat este activitatea de analiză, menită să:

 • sporească înţelegerea modului în care această politică acţionează în practică;
 • evalueze elementele care funcționează bine și pe cele care pot fi îmbunătăţite;
 • ofere o înțelegere din interior, care să se răsfrângă asupra procesului decizional din statele membre şi de la nivel european.

Activitatea de analiză a REDR se desfășoară într-o serie de organisme de lucru care includ:

 • Grupurile de lucru tematice ale REDR
 • Grupurile de reflecţie ale Comitetului de coordonare a REDR şi ale subcomisiei LEADER
 • Iniţiativele tematice comune ale RNR
 • Documentele de lucru elaborate special pentru evenimentele tematice ale REDR
 • Analiza regulată a punerii în aplicare a PDR

În linii mari, chestiunile analizate pot fi împărţite în trei grupe:

 1. Subiecte transversale sau orizontale legate de probleme generale de implementare
 2. Subiecte tematice
 3. PDR şi măsurile din cadrul acestora

Subiecte transversale sau orizontale

 • Tipologii rurale şi vizarea specificităților. Pentru mai multe detalii, daţi clic aici.
 • Legăturile dintre agricultură şi economia rurală în ansamblu. Pentru mai multe detalii, daţi clic aici.
 • Mecanisme de aplicare a politicii de dezvoltare rurală a UE. Pentru mai multe detalii, daţi clic aici.

Subiecte tematice

Următoarele teme sunt cele de care REDR s-a ocupat deja sau care constituie subiectul unei lucrări de analiză în curs.

 • Agricultură 
  • Ferme mici
  • Ferme de semi-subzistență
  • Agricultură în zonele montane
 • Mediu
  • Schimbări climatice
  • Servicii de mediu
 • Bunuri publice
 • Antreprenoriat
  • Antreprenoriatului rural
  • Finanțare rurală
 • Tineri și tineri agricultori
 • Alimentaţie locală şi lanţuri de aprovizionare scurte
 • Silvicultură
 • Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
 • Conexiuni între mediul rural și cel urban
 • Aspecte sociale
  • Agricultură social
  • Incluziune socială și sărăcie rurală
 • Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
 • Cercetare și inovație

Pentru mai multe informații cu privire la oricare dintre temele de mai sus, dați clic aici.

Analiza periodică a PDR şi a măsurilor din cadrul acestora

Informaţii suplimentare privind progresul procesului sunt disponibile sub formă de fișe informative pentru fiecare măsură, PDR şi stat membru, aici./

Alte documente relevante

Constatările lucrărilor analitice și ale activităţilor tematice ale REDR sunt disponibile pe forumuri dedicate, sunt difuzate în publicaţiile REDR și prin alte mecanisme de diseminare.

Pentru mai multe informații despre publicaţiile REDR, daţi clic aici.