dsp_decreas_text dsp_increase_text

ENRD Contacte

Cum intraţi în contact cu REDR?

A fost înfiinţat un Punct de Contact pentru a oferi Comisiei Europene (Direcţia Generală Agricultură şi Dezvoltare Rurală) servicii de sprijin pentru Reţeaua Europeană pentru Dezvoltare Rurală. Punctul de Contact este disponibil pentru furnizarea de informaţii suplimentare la:

ENRD Contact Point
Rue du Marteau 81
B – 1000 Brussels
Belgium

Tel. +32 2 235 20 20
Fax +32 2 280 04 38
E-mail : info@enrd.eu


 

Echipa Punctului de Contact

SECRETARIATUL PUNCTULUI DE CONTACT

DEZVOLTAREA CUNOŞTINŢELOR/ANALIZA POLITICII

Oferă sprijin pentru: Grupurile de Lucru Tematice/întâlniri între experţi; analiza/rezumatul programelor; Indicatori de monitorizare

DISEMINAREA CUNOŞTINŢELOR/COMUNICĂRI

Oferă sprijin pentru: site-ul REDR şi Instrumente dinamice; Linia informativă; seminarii/conferinţe; publicaţii; ştiri REDR

SCHIMB DE CUNOŞTINŢE/LEGĂTURI ÎN REŢEA ŞI COOPERARE

Oferă sprijin pentru: Cooperare; Cooperare transnaţională; Legături între Reţele Rurale Naţionale

ECHIPA SITE-ULUI

Reţeaua Europeană a Experţilor în Evaluare pentru Dezvoltarea Rurală

Dacă doriţi să accesaţi Reţeaua Experţilor în Evaluare, vizitaţi pagina.