dsp_decreas_text dsp_increase_text

Prezentare generală a politicii de dezvoltare rurală

Strategii naţionale

Introducere la Planurile Naţionale Strategice (PNS)

Fiecare stat membru şi-a elaborate propriul Plan Naţional Strategic (PNS) pentru dezvoltare rurală, în conformitate cu Orientările Strategice ale UE, care iau în considerare situaţiile speciale şi specificitatea fiecărui stat. Pentru a afla mai multe despre Strategiile individuale ale fiecărui stat membru, vizitaţi harta noastră interactivă şi selectaţi statul care vă interesează.

Planurile Naţionale Strategice (PNS) sunt concepute pentru a oferi un instrument de referinţă pentru pregătirea programelor FEADR. Strategiile sunt implementate prin Programele pentru Dezvoltare Rurală în statul respectiv sau, în cazul unor state membre, în regiuni administrative specifice.

Strategiile naţionale ajută la:

  • Identificarea zonelor în care utilizarea sprijinului din partea UE pentru dezvoltarea regională aduce un beneficiu important;
  • Conectarea la priorităţile principale ale UE, inclusiv cele stabilite în Agenda Lisabona (strategia pentru creştere şi locuri de muncă), precum şi în Agenda Göteborg (obiective de sustenabilitate);
  • Asigurarea respectării altor politici UE, în special cele referitoare la coeziunea economică şi la mediu;
  • Asistenţa în implementarea noii PAC orientate către piaţă şi restructurarea necesară implementării la care se va supune fiecare stat membru vechi şi nou.

Planurile Naţionale Strategice includ:

  • O evaluare a situaţiei economice, sociale şi de mediu şi a potenţialului de dezvoltare;
  • Strategia aleasă pentru o acţiune comună între UE şi statele membre implicate, care indică conformitatea dintre acţiunile întreprinse şi orientările strategice al UE;
  • Priorităţile tematice şi teritoriale pentru dezvoltare rurală sub fiecare axă, inclusiv principalele obiectivele cuantificate şi cei mai potriviţi indicatori de monitorizare şi evaluare;
  • O listă a programelor de dezvoltare rurală care implementează planul naţional strategic şi o alocare sugestivă a FEADR pentru fiecare program;
  • Mijloacele de asigurare a coordonării cu celelalte instrumente ale politicii agricole comune şi, dacă este cazul, bugetul necesar atingerii Obiectivelor de Convergenţă;
  • O descriere a măsurilor şi bugetului necesare stabilirii reţelei naţionale rurale în statele membre.