dsp_decreas_text dsp_increase_text

Buruni publice

Bunuri publice şi intervenţii publice în agricultură

Bunurile şi serviciile publice sunt accesibile tuturor şi pot fi folosite în comun. Aceste bunuri şi servicii, prin definiţie, nu sunt de obicei furnizate prin mecanisme de piaţă. Iată câteva exemple de bunuri publice care sunt rezultatul agriculturii: biodiversitatea terenurilor agricole, peisajele şi resursele naturale, cum ar fi apa şi solul. Mai mult, agricultura are o influenţă aparte asupra bunurilor publice economice sau sociale, cum ar fi dezvoltarea unor comunităţi rurale dinamice și prospere.

În zilele noastre, datorită schimbărilor tehnice şi tehnologice majore din agricultură (care implică intensificarea utilizării terenurilor şi abandonarea terenurilor agricole marginale), furnizarea de bunuri publice nu mai poate fi luată ca atare. Este nevoie de acţiune politică pentru a contracara aceste dezvoltări şi pentru a evita, de exemplu, declinul continuu al numeroaselor specii şi habitate, împuţinarea resurselor de apă, incendierea pădurilor, eroziunea solului, precum şi exodul populaţiei rurale către centrele urbane.

Din acest punct de vedere, politicile agricole și de dezvoltare rurală deţin un potenţial important în furnizarea de bunuri publice, fapt de care publicul larg devine conștient într-o măsură crescândă.

Grupul de lucru tematic 3 (GLT3), responsabil cu „Bunurile publice şi intervenţia publică”, a fost constituit la începutul anului 2009, având misiunea de a se ocupa cu problematica bunurilor publice şi a examina modul în care politica de dezvoltare rurală a UE contribuie la această temă. Grupul de lucru, alcătuit din experţi naţionali, reprezentanţi ai ONG-urilor, şi prezidat de către Comisia Europeană (Direcţia Generală pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală – DG AGRI), a beneficiat de susținere din partea experţilor ştiinţifici, prin munca de analiză desfășurată de aceștia.

În decembrie 2010 a avut loc un seminar unde au fost formulate concluziile finale. Scopul seminarului a fost acela de a prezenta rezultatele analizei unui grup mai mare de părţi interesate şi de a clarifica noţiunea de bunuri publice pentru un public mai larg. Seminarul a demonstrat, de asemenea, capacitatea cadrului conceptual al bunurilor publice de a oferi o bază comună de discuţie despre PAC și dezvoltarea rurală.

Constatările esențiale

Constatările esențiale ale Grupului de lucru au inclus următoarele:

 • Dezvoltarea rurală, ca parte a PAC, oferă o gamă de măsuri eficiente de încurajare a aplicării unui sistem agricol solid din punctul de vedere al mediului, precum şi practici de gestionare şi investiţii favorabile furnizării de bunuri publice.
 • Un număr dintre aceste măsuri, în special măsurile de agromediu, duc la înmulţirea efectelor pozitive asupra activităţilor rurale, stimulând angajările, turismul şi creşterea produselor cu valoare adăugată.
 • Dezvoltarea de competenţe şi cunoştinţe pentru managerii din agricultură, cum ar fi pregătirea prin tehnici de gestionare a mediului sau consilierea în ceea ce priveşte utilizarea durabilă a resurselor, care s-au dovedit a fi eficiente în generarea de modificări comportamentale.
 • Este nevoie de grijă în conceperea măsurilor, care trebuie alese şi aplicate în conformitate cu nevoile locale. Cu scopul de a asigura o aplicare transparentă şi eficientă a acestor măsuri, este necesară existenţa la faţa locului a unui sistem funcţional de monitorizare şi evaluare.
 • Cele mai remarcabile măsuri, care contribuie la furnizarea bunurilor publice de mediu în agricultură, sunt măsurile de agromediu. Succesul măsurilor constă în flexibilitatea lor şi în faptul de a fi fost concepute în funcţie de nevoile locale.

Rapoarte principale

 • GLT3 Raport status – Noiembrie 2010 [PDF ]
 • GLT3 Cadru conceptual [PDF ]
 • GLT3 Raport final [PDF ]

Diseminarea rezultatelor

 • Pliantul GLT3 [PDF ]
 • Raportul de sinteză, deşi „tehnic” la nivelul conţinutului, se adresează publicului ţintă cu scopul de a prezenta rezultatele GLT 3 într-un mod mai concis şi mai practic. [PDF ]
 • Broşura despre Bunuri publice şi intervenţie publică în agricultură [PDF ]

 

 • Prezentare Power Point despre Bunuri publice şi intervenţie publică în agricultură [PPT ](*) + [PDF ]

(*) Trebuie avut în vedere că fişierul este protejat împotriva editării. Pentru a-l utiliza, deschideţi-l (cu dublu click) şi faceţi click pe fereastra “Read only”.

Alte informații pe aceeași temă

 • GLT1: Publicarea particularităţilor şi nevoilor teritoriale rurale
 • GLT2: Legăturile dintre agricultură şi economia rurală mai vastă
 • GLT4: Mecanisme de aplicare a Politicii de dezvoltare rurală a UE