dsp_decreas_text dsp_increase_text

Politica de dezvoltare rurală în cifre

 

În lumina Orientărilor Strategice ale UE pentru perioada 2007-2013, cele 27 de state membre UE şi-au formulat propria strategie naţională de dezvoltare rurală, bazată pe analiza cerinţelor şi nevoilor . Programele de Dezvoltare Rurală naţionale/regionale (PDR) pe 2007-2013 oferă obiectivele strategiei naţionale prin implementarea unor măsuri cofinanţate de FEADR.

Autoritatea de Management a fiecărei PDR, împreună cu Comitetul de Monitorizare, urmăreşte progresul şi realizările programului cu ajutorul unor indicatori financiari, de realizare şi de rezultat legaţi de măsuri, aşa cum apar în Cadrul Comun de Monitorizare şi Evaluare. Aceşti indicatori sunt utilizaţi ca instrumente de evaluare a îndeplinirii obiectivelor (scopurilor) propuse la nivelul măsurii sau a întregului program.

În fiecare an, REDR prezintă o serie de produse care ilustrează progresul înregistrat de fiecare program de dezvoltare rurală aplicat în întreaga UE:

Fişele informative tematice oferă o imagine clară asupra intervenţiei tematice a politicii de dezvoltare rurală, subliniind legăturile dintre priorităţile politicii, măsurile de implementare şi rezultatele concrete la faţa locului.

Fişele informative ale PDR oferă „instantanee” ale progresului realizat din punctul de vedere al implementării financiare a programului (cheltuieli publice totale), progresul general al PDR din punct de vedere al realizărilor şi comparaţii cu scopurile vizate între 2007-2013.

Fişele informative de măsuri oferă informaţii asupra nivelului de aplicare a măsurilor PDR în toate cele 27 de state membre, pe baza realizărilor (a celor mai recente date) şi a comparaţiilor cu scopurile propuse pentru întreaga perioadă de program 2007-2013.

Tabelele de monitorizare ale PDR sunt însoţite de grafice care ilustrează gradul de implementare a Programelor de dezvoltare rurală ale UE (PDR) cu ajutorul unor indicatori financiari, de realizare şi de rezultate.

Puteţi descărca broşura Politicii de dezvoltare rurală în cifre. [PDF ] 

Mai multe informaţii detaliate despre datele indicatorilor financiari şi de realizare mai pot fi găsite în tabelele cu indicatori de monitorizare ai PDR aferente.