dsp_decreas_text dsp_increase_text

Silvicultură

 

Pădurile şi alte zone cu vegetație forestieră acoperă mai mult 40% din suprafaţa Uniunii Europene. Acestea asigură sursa de existență pentru milioane de muncitori, antreprenori şi proprietari de păduri. Silvicultorii şi agricultorii reprezintă principalii gestionari ai terenurilor din UE, contribuind semnificativ la creşterea economică, crearea de locuri de muncă şi la prosperitate, în special în zonele rurale. Pădurile îndeplinesc multiple funcţii pe plan economic, social şi de mediu. Ele reprezintă totodată o sursă de energie regenerabilă şi contribuie la combaterea schimbărilor climatice.

Iniţiativa tematică pentru silvicultură a Reţelelor Rurale Naţionale

Iniţiativa tematică pentru silvicultură a Reţelelor Rurale Naţionale (RRN) a fost lansată în decembrie 2009. Scopul său a fost stabilirea unui mediu de lucru între RRN pentru promovarea schimbului de experienţă şi de practică definitorii pentru îmbunătăţirea implementării măsurilor privind silvicultura în cadrul politicii de dezvoltare rurală a UE pentru perioada 2007-2013.

Principala arie de aplicabilitate şi rezultatele preconizate ale iniţiativei au fost convenite la prima întâlnire a grupului de lucru de la Bruxelles (decembrie 2009), unde un grup iniţial de cinci RRN au pus bazele viitoarei cooperări. Ca urmare a interesului crescând faţă de iniţiativa pentru silvicultură, aceasta a ajuns între timp să includă un număr de 10 RRN.

Ca parte a activităţii de analiză desfăşurate în cadrul iniţiativei, Punctul de Contact al REDR a sprijinit elaborarea unui Document de referință [PDF ] care face o trecere în revistă a punerii în aplicare a măsurilor legate de păduri în Programele de Dezvoltare Rurală ale statelor membre pentru perioada 2007-2013. RRN au contribuit la colectarea şi evaluarea informaţiilor specifice fiecărei ţări.

RRN au acţionat de asemenea şi în sensul identificării a trei mari domenii de interes în cadrul cărora să poată fi definite şi lansate acţiuni comune. Acestea au fost prezentate, împreună cu propunerile de acţiuni specifice comune, la cea de-a 10-a reuniune a RRN (Edinburgh, septembrie 2010) [PDF ].

Fişa rezumativă a activităţilor comune desfăşurate în cadrul iniţiativei tematice pentru silvicultură [PDF ]

Subiecte specifice şi activităţi comune

Utilizarea la scară mică a biomasei forestiere (lanţuri energetice scurte)

Acest subiect se concentrează pe schimbul de practici privind utilizarea biomasei forestiere pentru generarea de energie (în special pentru încălzire) la nivel local. Activităţile din acest domeniu sunt conduse de RRN finlandeză, iar un seminar pe această temă a avut loc între 25-27 septembrie 2011 în Punkaharju Finlanda)).

Rolul multifuncţional al pădurilor (bunuri şi servicii publice furnizate de păduri)

Această temă a fost lansată în urma unei vizite de studiu organizate de RRN spaniolă în octombrie 2010. Punctul central de interes al vizitei l-au constituit pășunile împădurite cu stejar dehesa din sudul Spaniei (Andaluzia), unde participanţii au explorat o serie de posibilităţi de diversificare economică oferite de păduri.

Rezultatele acestei vizite de studiu [PDF ] au reprezentat factorul mobilizator pentru organizarea de către RRN valonă a unui seminar internațional cu tema „Managementul Bunurilor Publice de Mediu”, desfășurat la Namur, Belgia, între 18-19 noiembrie 2010. Cu ocazia seminarului au fost prezentate alte exemple privind rolul multifuncţional al pădurilor în contextul mai larg al UE (Raportul asupra lucrărilor seminarului, elaborat de Reţeaua Rurală Valonă) [PDF ]).

Fişa rezumativă a activităţilor comune organizate în cadrul acestei sub-teme de către reţelele spaniolă şi valonă [PDF ]

Ca urmare a schimburilor care au avut loc în cadrul acestei sub-teme, Grupul Local de Acţiune LEADER Pays Landes Adour Ocèanes a organizat în perioada 27 – 30 septembrie 2011 o a doua vizită de studiu în departamentul Landes din regiunea Aquitania (Franţa). Aici, pădurea şi dimensiunile sale socio-economice şi de mediu au fost studiate în scopul elaborării şi punerii în practică a unei strategii de dezvoltare locală integrate.

Susţinerea managementului forestier privat

Pentru această temă a fost identificat şi este în curs de evaluare un spectru larg de activităţi. RRN italiană şi-a asumat sarcina de a propune o activitate comună axată pe schimbul de experienţă privind îmbunătăţirea disponibilităţii datelor despre sectorul forestier. Fişa rezumativă a propunerii [PDF ].

Alte activităţi adiacente

Congresul RomaForest 2011 (Roma, Italia, 23-24 iunie 2011)

Cu ocazia declarării de către ONU a Anului Internaţional al Pădurilor, RRN italiană a găzduit în iunie 2011, cu sprijinul REDR, un congres internaţional pe tema rolului actual şi viitor al resurselor forestiere în dezvoltarea socio-economică a zonelor rurale. Pentru mai multe informaţii despre rezultatele congresului, vizitaţi site-ul oficial al Roma Forest 2011 sau consultaţi fişa rezumativă a evenimentului [PDF ].

Aflaţi mai multe despre silvicultură

Revista „Cronica rurală a UE” cu tema Silvicultură și dezvoltare rurală (Noiembrie 2011) [PDF ]

Broșura proiectelor FEADR pe tema Silvicultură prezintă o serie de articole despre modul în care FEADR poate fi utilizat pentru dezvoltarea sustenabilă a gamei extrem de largi de resurse forestiere a UE [PDF ]

Portalul Antreprenoriatul Rural include o secţiune dedicată silviculturii, unde puteţi găsi alte informaţii relevante despre contextul politicii, proiectele silvice şi alte resurse online utile.

Navigaţi prin Baza de date a projectelor PDR pentru a consulta proiectele legate de sectorul silvic.

Alte informații cu privire la activitățile și rezultatele acestei Inițiative Tematice vor fi disponibile pe măsură ce activitatea progresează