dsp_decreas_text dsp_increase_text

Îmbunătăţirea şi punerea în aplicare

Mecanisme de aplicare

Politica de dezvoltare rurală a Uniunii Europene este aplicată împreună de către Comisia Europeană şi statele membre. Comisia este responsabilă de aprobarea Programelor de dezvoltare rurală (PDR), precum şi cu asigurarea unei gestionări financiare solide a fondurilor Comunităţii. Statele membre stabilesc procedurile legale naţionale şi pe cele administrative pentru a asigura utilizarea corectă a bugetului comunitar de care dispun. Punerea zilnică în aplicare a politicii este responsabilitatea autorităţilor naţionale. Implementarea PDR-urilor poate fi delegată mai departe către nivelurile regionale sau sub-regionale. Gestionarea şi aplicarea politicii de dezvoltare rurală apar la niveluri diferite şi prezintă un grad înalt de variaţie între ţări. Mecanismele de aplicare reprezintă acel set de metode şi proceduri care asigură realizarea concretă, la faţa locului, a obiectivelor politicii.

O aplicare eficientă şi validă (Grupul de lucru tematic 4)

Grupul de lucru tematic 4 a fost format pentru a contribui la asigurarea faptului că politica de dezvoltare rurală a UE are cel mai eficient şi valid sistem de aplicare. Mandatul grupului constă în analiza experienţei de aplicare a programului în UE şi identificarea aspectelor care funcţionează bine, a celor care necesită îmbunătăţiri, precum şi îmbunătăţirile concrete care pot fi aduse.

Grupul de lucru a examinat varietatea mecanismelor de aplicare folosite pentru stadiile diferite ale ciclului din program şi de-a lungul întregului lanţ de aplicare (nivelul beneficiarilor UE, naţionali, regionali şi sub-regionali):

 • abordarea şi publicitatea strategică;
 • procesul de programare şi aspecte financiare;
 • proceduri de punere în aplicare şi sarcini organizatorice (inclusiv aspecte specifice, cum ar fi: LEADER, monitorizare şi evaluare, controale);
 • funcţionare principiului parteneriatului;
 • asigurarea complementarităţii şi a coordonării cu alte politici UE.

Pentru o mai bună aplicare a politicii

Constatările Grupului de lucru au fost sintetizate într-un raport final care include un rezumat al studiilor de caz organizate în funcție de temă, un număr de practici pozitive de punere în aplicare instituite în UE şi concluziile care identifică şase zone posibile de îmbunătăţire a punerii în aplicare a politicii UE de dezvoltare rurală, şi anume:

 • O mai bună concentrare asupra scopurilor politicii şi întărirea coerenţei de-a lungul lanţului de aplicare.
 • Propunerea unui număr mai mic de măsuri mai simple, precum şi o mai mare flexibilitate în utilizarea lor.
 • Conceperea şi aplicarea unor condiţii specifice pentru LEADER
 • Îmbunătăţirea reglementărilor de punere în aplicare (inclusiv la nivelul depunerii de cereri şi controlului)
 • Extinderea în continuare a monitorizării şi evaluării ca instrument de susţinere în conceperea şi aplicarea politicii
 • Îmbunătăţirea coordonării şi a schimbului de informaţii

Rezultatele şi concluziile Grupului de lucru au fost luate în discuţie la seminarul REDR cu temae „Îmbunătățirea aplicării programelor de dezvoltare rurală ale UE”, care a avut loc la Bruxelles pe data de 9 decembrie 2011.

Rezultate

 • Raport final [PDF ]
 • Raport final – Rezumat și concluzii [PDF ]

Diseminarea rezultatelor

 • Exemple de punere în practică a programelor de dezvoltare rurală în studiile de caz ale GLT4:
  1. Modelul de Contract Global pentru Ferme din Catalonia, Spania [PDF ]
  2. Procesul de consultare pentru pregătirea planului strategic național și a programului de dezvoltare rurală în Austria [PDF ]
  3. Proiectele de lanțuri de aprovizionare integrate din regiunea Emilia-Romagna, Italia [PDF ]
  4. O abordare strategică și elaborarea unui program în Danemarca [PDF ]
  5. Definirea și aplicarea unei strategii de comunicare în Franța [PDF ]
  6. Îmbunătățirea procedurii de depunere de cereri în Polonia [PDF ]

 

 • Foaie informativă GLT4 [PDF ]
 • Scurt ghid al propunerilor Comisiei Europene pentru dezvoltarea rurală a UE după 2013 [PDF ]
 • Prezentare Power Point despre Mecanismele de punere în practică a politicii de dezvoltare rurală a UE [PPT ]*, [PDF ]
 • (*) Trebuie avut în vedere că fişierul PowerPoint este protejat împotriva editării. Pentru a-l utiliza, deschideţi-l (cu dublu clic) şi daţi clic pe butonul „Doar în citire”.

  Alte informații pe aceeași temă

  Studiul DG AGRI privind reducerea poverii administrative asociate cu aplicarea anumitor măsuri de dezvoltare rurală

  Abordări colective ale contractelor de agromediu

  La data de 15 aprilie 2011, GLT4 s-a reunit la Bruxelles în ședință specială pentru a discuta aspecte legate de abordările colective existente asupra contractelor de agromediu. Procesul-verbal al şedinţei [PDF ] oferă un rezumat al discuţiilor purtate cu experţii invitaţi.