dsp_decreas_text dsp_increase_text

Îmbunătăţirea şi punerea în aplicare

Agricultură şi economie rurală

Grupul de lucru tematic 2 s-a constituit în martie 2009, având misiunea de a analiza „legăturile dintre agricultură şi ansamblul economiei rurale”. Scopul său principal era acela de a identifica potenţialele sinergii şi/sau conflicte dintre agricultură şi economia rurală în diferite zone rurale ale UE. Grupul de lucru, prezidat de Comisia Europeană (Direcţia Generală pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală - DG AGRI) şi alcătuit din experţi naţionali, a condus activitatea de cercetare analitică, axată pe:

 • analiza intrări/ieşiri în 18 regiuni mici (de nivel NUTS 31) reprezentând diferite tipuri de zone rurale din UE;
 • examinarea a şase Programe de Dezvoltare Rurală (PDR) pentru perioada 2007-2013 şi a altor documente de programare aferente regiunilor selectate.

Constatări – principalii factori care influețează conexiunile

Rezultatele analizei intrări/ieşiri întreprinse în cele 18 regiuni au demonstrat că legăturile dintre agricultură şi restul economiei locale/regionale sunt în general mai solide şi mai benefice decât reiese din statistici, unde agriculturii îi revine adesea o pondere redusă din produsul intern brut (PIB) local sau din ocuparea forței de muncă.

Agricultura este identificată drept un „factor-cheie” în economia locală a 14 din cele 18 regiuni studiate, având legături puternice în special cu procesarea alimentelor, serviciile hoteliere și de catering, precum şi cu activitatea de comerţ.

Printre factorii importanţi care influenţează legăturile dintre agricultură şi alte sectoare se numără:

 • Avantajele naturale (calitatea terenului, clima, atracţiile turistice locale),
 • Infrastructura existentă,
 • Forța economiei naţionale în ansamblu,
 • Nivelul de educaţie, formare profesională şi potenţialul antreprenorial al populaţiei locale,
 • Accesul la susţinere financiară, mai ales în legătură cu complexitatea procedurilor de depunere a cererilor, nivelul finanţării şi rapiditatea procesului decizional.

Implicații politice

Analiza Programelor de Dezvoltare Rurală şi a altor documente de programare într-o treime din cele 18 regiuni selectate iniţial a permis evidenţierea unor implicaţii importante pentru politică:

 • În vreme ce unele documente de programare privind dezvoltarea rurală fac referire la importanţa consolidării conexiunilor dintre agricultură şi dezvoltarea rurală, ele sunt totuşi departe de a avea o abordare unitară. În plus, se constată adesea o lipsă de coerenţă în ceea ce priveşte modul în care scopurile formulate se regăsesc printre priorităţi, obiective şi măsuri.
 • Nu s-a constatat decât un grad redus de complementaritate între PDR şi alte programe finanţate (la nivel UE, naţional şi regional), ceea ce face dificilă integrarea completă a utilizării resurselor financiare disponibile în zonele rurale. Politicile de dezvoltare rurală ar trebui să se concentreze asupra dezvoltării şi facilitării unor răspunsuri mai integrate la provocările complexe cu care se confruntă majoritatea zonelor, în special pentru o exploatare mai eficientă a relaţiei dintre sectoarele economice din amonte şi cele din aval.
 • Pentru a îmbunătăţi punerea în aplicare a PDR, criteriile de selecţie a măsurilor ar putea fi modificate în așa fel încât să permită recunoaşterea explicită a conexiunilor dintre agricultură şi alte sectoare. De exemplu, două opțiuni de luat în considerare în acest sens sunt alocarea unor punctaje ridicate pentru proiectele de diversificare economică care se angajează să stabilească legături cu activitatea agricolă locală – acolo unde pot fi generate clare efecte de multiplicare (de exemplu noi locuri de muncă, creșterea veniturilor, etc.) – sau o mai bună țintire a obiectivelor de mediu. Elaborarea proiectelor poate fi îmbunătăţită printr-o alocare mai eficientă a suportului tehnic pentru potențialii investitori, în vederea amplificării viabilității proiectului şi a conexiunilor sale cu agricultura locală, iar acolo unde este posibil, ar putea fi introdusă şi obligaţia de a înainta un plan de marketing.

Rapoarte principale

 • GLT2 – Selecția regiunilor şi rezultatele iniţiale ale analizei intrări/ieşiri [PDF en]
 • GLT2 - Rezumatul constatărilor iniţiale ale analizei intrări/ieşiri și ale analizelor regionale [PDF en]
 • GLT2 - Rezultatele finale ale analizei intrări/ieşiri şi cercetarea calitativă suplimentară în regiunile selectate [PDF en]
 • GLT2 - Analiza cadrului de gestionare a programului şi a proiectelor din regiunile selectate [PDF en]
  • Anexa 1 – Chestionarele administrate în 6 regiuni [PDF en]
  • Anexa 2 – Exemple de proiecte [PDF en]
 • GLT2- Raport final [PDF en]

Diseminarea rezultatelor

 • Foaia informativă GLT2 [PDF en en en en en en]
 • Lucrarea „Privire în profunzimea politicii prin prisma studiilor recente” oferă o privire de ansamblu asupra principalelor constatări din Raportul final, bazată şi pe o recapitulare a celor mai importante rapoarte de cercetare deja publicate în legătură cu respectivul subiect. [PDF en]
 • Patru articole dedicate câte uneia dintre regiunile analizate. Cele patru articole descriu studii de caz aprofundate, care se concentrează pe structurile şi dinamica regională:
  • Regiunea Gers şi dorinţa de schimbare [PDF en]
  • O combinaţie de activităţi agricole şi culturale: comitatul Kalmar din Suedia [PDF en]
  • Între iniţiativele de dezvoltare reuşite şi incapacitatea instituţională: cazul regiunii Trikala din Grecia [PDF en]
  • Găsirea de noi oportunităţi de dezvoltare în zonele rurale: cazul regiunii Somogy din Ungaria [PDF en]
 • Studii de caz care prezintă dovezi empirice și exemple de iniţiative de investiţie reuşite care au consolidat legăturile dintre afacerile din agricultură şi cele din afara ei în zonele rurale; au fost compilate 24 de studii de caz din PDR aferente perioadelor 2000-2006 şi 2007-2013. Pentru mai multe informaţii, daţi clic aici.

Pentru mai multe informații dați clic aici [PDF en]

Informații pe aceeași temă

 • GLT1: Țintirea specificităţilor şi nevoilor teritoriale rurale
 • GLT3: Bunuri publice şi intervenţie publică
 • GLT4: Mecanisme de punere în aplicare a politicii de dezvoltare rurală a UE