dsp_decreas_text dsp_increase_text

A hatékonyabb megvalósítás útján

Az Európai Vidékfejlesztési Hálózat (EVH) tematikus – elemző munkája

Bevezető

Az EVH küldetésének egyik lényeges eleme az uniós vidékfejlesztési politika végrehajtásának fejlesztése. Ennek egyik fő eszköze az elemző munka, amely:

 • javítja a politika gyakorlati működésének megértését;
 • feltérképezi a jól működő és a fejlesztésre szoruló területeket;
 • információt szolgáltat a tagállami és az európai szintű döntéshozóknak.

Az EVH az elemző munka során különböző eszközöket használ fel, többek között:

 • az EVH tematikus munkacsoportjait;
 • az EVH koordinációs bizottság és a LEADER albizottság fókuszcsoportjait;
 • a nemzeti vidéki hálózat közös tematikus kezdeményezéseit;
 • az EVH tematikus eseményeihez kidolgozott munkadokumentumokat;
 • a vidékfejlesztési program végrehajtása kapcsán végzett folyamatos elemző munkát.

Az elemzésre kerülő témákat nagyjából három csoportra lehet osztani:

 1. a végrehajtás szélesebb körű ügyeihez kapcsolódó vertikális vagy horizontális témák;
 2. tematikus témák;
 3. vidékfejlesztési programok és a hozzájuk kapcsolódó intézkedések.

Vertikális vagy horizontális témák

 • Vidéki tipológiák és célterületek. Bővebb tájékoztatásért kattintson ide.
 • A mezőgazdaság és a szélesebb értelemben vett vidéki gazdaság közötti kapcsolatok. Bővebb tájékoztatásért kattintson ide.
 • Az unió vidékfejlesztési politikájának teljesítési mechanizmusai. Bővebb tájékoztatásért kattintson ide.

Tematikus témák

Az alábbi témákat az EVH vagy már feldolgozta, vagy a jelenleg folyó elemző munka tárgyát képezik.

 • Mezőgazdaság
  • Kisgazdaságok
  • Félig önellátó gazdaságok
  • Hegyvidéki térségek
 • Környezet
  • Éghajlat-politika
  • Környezetvédelmi szolgáltatások
 • Közjavak
 • Vállalkozás
  • Vidéki vállalkozási
  • Vidékfinanszírozás
 • Helyi élelmiszer és rövid ellátási lánc
 • Erdészet
 • IKT
 • Vidéki-városi kapcsolódások
 • Szociális szempontok
  • Szociális gazdálkodás
  • Vidéki szegénység és társadalmi kirekesztés
 • Közösségi szinten irányított helyi fejlesztés (CLLD)

A fenti témákra vonatkozó Bővebb tájékoztatásért kattintson ide.

A vidékfejlesztési programok és intézkedéseik rendszeres elemzése

Amennyiben adatközlő lapok formájában további tájékoztatást szeretne az intézkedések, a vidékfejlesztési programok és a tagállamok előmenetelét illetően, kattintson ide.

Egyéb vonatkozó dokumentumok

Az EVH elemző munkájának és tematikus tevékenységeinek eredményei elérhetők bizonyos fórumokon keresztül, valamint felhasználásra kerülnek az EVH kiadványaiban és egyéb terjesztési formákban is.

Az EVH kiadványaira vonatkozó Bővebb tájékoztatásért kattintson ide.