dsp_decreas_text dsp_increase_text

Verbetering van de tenuitvoerlegging

Onderwerp op basis van analytisch werk van het ENPO

Inleiding

Het verbeteren van de tenuitvoerlegging van het plattelandsontwikkelingsbeleid van de EU is de kern van de opdracht van het ENPO. Eén van de belangrijkste manieren waarop dit wordt gedaan, is door de uitvoering van analytisch werk ontworpen om:

 • het inzicht te vergroten over de werking van het beleid in de praktijk;
 • te beoordelen wat goed werkt en wat verbeterd kan worden, en;
 • inzichten te bieden om de besluitvorming in de lidstaten en op Europees niveau te informeren

Het analytische werk van het ENPO wordt uitgevoerd via een aantal verschillende middelen. Deze zijn onder meer:

 • Thematische werkgroepen van het ENPO
 • Focusgroepen van het Coördinatiecomité van het ENPO en subcomité LEADER
 • Gezamenlijke thematische initiatieven van de NPN’s
 • Werkdocumenten die speciaal ontwikkeld zijn voor thematische evenementen van het ENPO
 •  Periodiek analytisch werk over de tenuitvoerlegging van POP’s

De onderzochte onderwerpen kunnen globaal worden verdeeld in drie groepen:

 • Diagonale of horizontale thema's die verband houden met brede tenuitvoerleggingskwesties
 • Thematische onderwerpen
 • POP's en de maatregelen ervan

Diagonale of horizontale thema's

 • Plattelandstypologieën en doelgerichtheid. Om meer te zien, klik hier.
 • Verbanden tussen landbouw en de plattelandseconomie in ruimere zin. Om meer te zien, klik hier.
 • Uitvoeringsmechanismen van het plattelandsontwikkelingsbeleid van de EU Om meer te zien, klik hier.

Thematische onderwerpen

De volgende thema's zijn die waarop het ENPO zich al eerder heeft gericht of thema’s die momenteel het onderwerp van analytisch werk zijn.

 • Landbouw
  • Kleine landbouwbedrijven
  • Semi-zelfvoorzienende bedrijven
  • Landbouw in berggebieden
 • Milieu
  • Klimaatverandering
  • Milieudiensten
 • Collectieve goederen
 • Ondernemerschap
  • Gateway naar ruraal ondernemerschap
  • Plattelandsfinanciering
 • Jongeren en jonge boeren
 • Lokaal voedsel en korte toeleveringsketens
 • Bosbouw
 • ICT
 • Verbanden tussen platteland en stad
 • Sociale aspecten
  • Sociale landbouw
  • Sociale inclusie en armoede in de plattelandsgebieden
 • Door de gemeenschap geïnitieerde lokale ontwikkeling
 • Onderzoek en innovatie

Voor meer informatie over één van de bovenstaande thema's, klik hier.

Periodiek analytisch werk over POP's en de maatregelen ervan

Voor meer informatie over de voortgang in de vorm van informatiebladen per maatregel, per POP en per lidstaat, klik hier.

Andere relevante documenten

De bevindingen van de analytische werkzaamheden en thematische activiteiten van het ENPO worden beschikbaar gesteld via specifieke forums en worden benut in ENPO-publicaties en andere verspreidingsmechanismen.

Voor meer informatie over ENPO-publicaties klik hier.