dsp_decreas_text dsp_increase_text

A hatékonyabb megvalósítás útján

A mezőgazdaság és a szélesebb értelemben vett gazdaság

A 2. tematikus munkacsoport (TWG2) 2009 márciusában jött létre annak érdekében, hogy elemezze a mezőgazdaság és a szélesebb értelemben vett vidéki gazdaság közötti kapcsolatokat. A fő célja az volt, hogy azonosítsa a mezőgazdaság és a vidéki gazdaság közötti lehetséges szinergiákat, illetve konfliktusokat az EU különböző vidéki területein. Az Európai Bizottság (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság) elnökletével működő, az egyes országok szakembereit is magában foglaló munkacsoport irányította az elemző munkát, amely az alábbi területekre összpontosított:

 • az input-output mutatók elemzése az EU 18 − különböző vidéki térségeket képviselő − kis régiójában;
 • hat 2007-2013-as vidékfejlesztési program és a kiválasztott régiókhoz kapcsolódó, egyéb programkészítési dokumentumok átvizsgálása.

Főbb megállapítások

Az input-output mutatók elemzésének eredményei azt mutatták, hogy a mezőgazdaság és a helyi, illetve regionális gazdaság egyéb területei között fennálló kapcsolatok általában erősebbek és pozitívabbak, mint ahogy a statisztikák alapján tűnnek. A statisztikákban ugyanis a mezőgazdaság részesedési aránya a helyi GDP-ből és foglalkoztatottságból gyakran alacsony.

A mezőgazdaságot a megvizsgált 18 régióból 14-ben a helyi gazdaság „kulcsfontosságú tényezőjeként” azonosították, különösen jelentős az összefonódás az élelmiszer-feldolgozás, a szálloda- és vendéglátóipar, valamint a kereskedelem terén.

A mezőgazdaság és az egyéb ágazatok összekapcsolódását befolyásoló lényeges tényezők közé tartoznak:

 • a természeti előnyök (földminőség, éghajlat, helyi idegenforgalmi látványosságok);
 • a meglévő infrastruktúra;
 • a nemzetgazdaság általános állapota;
 • a helyi lakosság képzettségi foka és vállalkozói képességének szintje;
 • hozzáférés a finanszírozáshoz, különösen fontos szempont a pályázati eljárások összetettsége, a támogatások mértéke és a döntéshozatal gyorsasága.

A szakpolitikára vonatkozó következtetések

A vidékfejlesztési programok és az egyéb programkészítési dokumentumok elemzése a 18 régió egyharmadában lehetővé tette néhány fontos, a szakpolitikára vonatkozó következtetés levonását.

 • Néhány vidékfejlesztési programkészítési dokumentum hivatkozik ugyan a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés közötti kapcsolatok megerősítésének fontosságára, szemléletükben azonban korántsem következetesek. Emellett gyakran abban sem konzekvensek, hogy hogyan jelennek meg a kinyilvánított célok a prioritásokban, a célkitűzésekben és az intézkedésekben.
 • Csak korlátozott mértékű komplementaritást találtak a vidékfejlesztési programok és az egyéb uniós, országos és regionális támogatottságú programok között, ami megnehezíti a vidéki térségek számára elérhető pénzügyi források teljes körű felhasználását. A vidékfejlesztési szakpolitikáknak összpontosítaniuk kell a térségek többségét érintő, összetett kihívásokra adott integráltabb reakciók kialakítására és elősegítésére, különösen azért, hogy jobban ki tudják aknázni az upstream és a downstream gazdasági ágazatok közötti kapcsolatokat.
 • A vidékfejlesztési programok megvalósításának javítása érdekében módosítani lehetne az intézkedés-választás feltételeit, hogy határozottan felismerhetők legyenek a mezőgazdaság és az egyéb ágazatok közötti kapcsolatok. A magas pontszámok meghatározása olyan, a helyi mezőgazdasági tevékenységekkel kapcsolatot létesítő gazdasági diverzifikációs projektek számára, amelyek multiplikációs hatása (új munkahelyek, több jövedelem stb.) egyértelmű, vagy a környezetvédelmi célkitűzések jobb célirányossága már két lehetőség ebben a tekintetben. A projektek kialakítása javítható egyrészt a lehetséges befektetőknek nyújtott hatékonyabb technikai segítségnyújtás révén, amely egyaránt fokozza a projekt életképességét és a helyi mezőgazdasághoz fűződő kapcsolatát, másrészt – amennyiben lehetséges − marketingterv benyújtásának kötelezettségével.

Főbb jelentések

 • TWG2 – A régiók kiválasztása és a kezdeti I/O elemzés eredményei [PDF ]
 • TWG2 - A kezdeti I/O elemzés és a regionális elemzések megállapításainak összefoglalása [PDF ]
 • TWG2 - A végleges I/O elemzés eredményei és kiegészítő kvalitatív kutatás a kiválasztott régiókban [PDF ]
 • TWG2 - A programkezelési keret és a kiválasztott régiók projektjeinek elemzése [PDF ]
  • 1. Melléklet – Kérdőív vizsgálatok hat régióban [PDF ]
  • 2. Melléklet – Példaprojektek [PDF ]
 • TWG2- Végleges beszámoló [PDF ]

Az eredmények közzététele

 • TWG2 tájékoztató füzet [PDF ]
 • A „Betekintés a szakpolitikába a legutóbbi kutatások alapján” című kiadvány áttekintést ad a végleges beszámoló főbb megállapításairól, valamint támaszkodik a téma kapcsán már közzétett, legrelevánsabb kutatási beszámolókra is. [PDF ]
 • A konkrét térségekre vonatkozó következő négy cikk mélyrehatóan elemzi a regionális struktúrákra és dinamikákra összpontosító regionális esettanulmányokat.
  • A Gers régió és a változásra való hajlandóság [PDF ]
  • Mezőgazdasági és kulturális tevékenységek ötvözése: a svédországi Kalmar megye [PDF ]
  • Sikeres fejlesztési kezdeményezések és intézményi kapacitások hiányosságai között: a görögországi Trikala esete [PDF ]
  • Új fejlesztési lehetőségek felfedezése a vidéki térségekben: A magyarországi Somogy esete [PDF ]
 • Tapasztalati bizonyítékkal szolgáló és sikeres befektetési kezdeményezések példáit bemutató esettanulmányok. Ezek a kezdeményezések megerősítették a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági vállalkozások közötti kapcsolatokat a vidéki térségekben; 24 esettanulmányt gyűjtöttek össze a 2000-2006 közötti, valamit a 2007-2013-as időszakra szóló vidékfejlesztési programok közül. Bővebb tájékoztatásért kattintson ide.

Bővebb tájékoztatásért kattintson ide [PDF ]

Kapcsolódó anyagok

 • TWG1: Vidéki területi sajátosságok és igények megcélzása
 • TWG3: Közjavak és állami beavatkozás
 • TWG4: Az unió vidékfejlesztési politikájának teljesítési mechanizmusai