dsp_decreas_text dsp_increase_text

Közjavak

Közjavak és állami beavatkozás a mezőgazdaságban

A közjavak és közszolgáltatások mindenki számára hozzáférhetők és közösen élvezhetők. Ezek a javak és szolgáltatások természetükből adódóan általában nem a piaci mechanizmusokon keresztül állnak rendelkezésünkre. A mezőgazdaság által nyújtott közjavak közé tartozik például a mezőgazdasági területek biodiverzitása, a tájak, illetve olyan természeti erőforrások, mint a víz és a talaj. A mezőgazdaság ezenfelül hatással van a gazdasági és szociális közjavakra, mint például az élénk és virágzó vidéki közösségek fejlődésére.

A mezőgazdaság által megélt főbb technológiai és technikai változások fényében (amelyek következménye az intenzív földhasználat és a peremterületeken lévő földek elhagyása) a közjavak előállítását már nem lehet természetesnek venni. Politikai intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy ellensúlyozzuk a fejleményeket és elkerüljük például a fajok, valamint az élőhelyek folyamatos csökkenését, a vízhiányt, az erdőtüzeket, a talajeróziót, valamint a lakosságnak a vidéki területekről a városközpontokba történő áramlását.

Ebben a tekintetben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakpolitikák jelentős mértékben hozzájárulhatnak a közjavak előállításához, és e szerepüket a közvélemény is egyre jobban felismeri.

2009. elején felállították a 3. tematikus munkacsoportot (TWG3) a „közjavak és állami beavatkozás” témakörében, hogy foglalkozzon a közjavak kérdésével és megvizsgálja, hogyan járul ehhez hozzá az unió vidékfejlesztési politikája. Az Európai Bizottság (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság – DG AGRI) elnökletével működő és az egyes országok szakembereiből, valamint a nem kormányzati szervezetek képviselőiből álló TWG3 tevékenységét a tudományos szakemberek elemző munkája támogatta.

2010 decemberében záró szemináriumot tartottak azzal a céllal, hogy bemutassák a munkacsoport munkáját az érintettek szélesebb körének, és letisztázzák a közjavak fogalmát a szélesebb közönség számára. A szeminárium szemléltette azt is, hogy a közjavak fogalmi kerete közös alapot szolgáltat a közös agrárpolitika (KAP) és a vidékfejlesztés megtárgyalásához

Kulcsfontosságú megállapítások

A TWG többek között az alábbi kulcsfontosságú megállapításokra jutott.

 • A vidékfejlesztés a közös agrárpolitika részeként hatékony intézkedések sorát kínálja a környezetbarát gazdálkodási rendszerek, a kezelési gyakorlatok, valamint a közjavak előállítását előtérbe helyező befektetések alkalmazásának ösztönzéséhez.
 • Számos intézkedés, különösen az agrár-környezetvédelmi intézkedések pozitív, szétáradó hatást gyakorolnak a vidéki tevékenységekre, ösztönözve a foglalkoztatást, a turizmust és a hozzáadott értékkel rendelkező termékek előállítását.
 • A gazdálkodók készségeinek és ismereteinek fejlesztése, mint például a környezetgazdálkodási technikákra kiterjedő továbbképzések, vagy az erőforrások fenntarthatóságára vonatkozó tanácsadás különösen hatékonynak bizonyultak a viselkedésbeli változások kialakításában.
 • Az intézkedéseket körültekintéssel kell kidolgozni, és azokat a helyi igényeknek megfelelően kell kiválasztani és megvalósítani. Az intézkedések hatékony, eredményes és áttekinthető megvalósításának biztosítása érdekében nagyon fontos, hogy működő felügyeleti és értékelő rendszer legyen hatályban.
 • A mezőgazdaság terén előállított közjavakhoz hozzájáruló legfontosabb szakpolitikai intézkedések az agrár-környezetvédelmi intézkedések, amelyek ösztönzik a környezetvédelmi szolgáltatásokat és a környezetbarát gazdálkodási gyakorlatokat. Az intézkedések sikere rugalmasságukban és a helyi igényekre szabott kialakításuk lehetőségében rejlik

Főbb jelentések

 • TWG3 Állapotjelentés – 2010. november [PDF ]
 • TWG3 Fogalmi keret [PDF ]
 • TWG3 Végleges beszámoló [PDF ]

Az eredmények közzététele

 • TWG3 tájékoztató füzet [PDF ]

 • Összefoglaló jelentés, amely tartalmában még mindig technikai jellegű, viszont a TWG3 megállapításait tömörebb és könnyen használható formában mutatja be egy adott célközönségnek. [PDF ]

 • Tájékoztató a mezőgazdasági közjavakról és állami beavatkozásról [PDF ]

 • PowerPoint prezentáció a mezőgazdasági közjavakról és az állami beavatkozásról [PPT ](*) + [PDF ]

 

(*) Tájékoztatjuk, hogy a PowerPoint fájl nem szerkeszthető. Ha használni szeretné, csupán meg kell nyitnia (dupla kattintással), majd kattintson a „Read only” (írásvédett) gombra.

Kapcsolódó anyagok

 • TWG1: Vidéki területi sajátosságok és igények megcélzása
 • TWG2: A mezőgazdaság és a szélesebb értelemben vett vidéki gazdaság közötti kapcsolatok
 • TWG4: Az unió vidékfejlesztési politikájának teljesítési mechanizmusai