dsp_decreas_text dsp_increase_text

Környezet

Környezetvédelmi szolgáltatások

A környezetvédelmi szolgáltatások szerepe az uniós vidékfejlesztésben

A közös agrárpolitika (KAP) vidékfejlesztéshez kapcsolódó második pillére nagyon lényeges intézkedéseket tartalmaz a környezet védelme érdekében, amelyek segítenek a biodiverzitás, az üvegházhatást okozó gázok, a talaj- és vízminőség, valamint a tájvédelem terén jelentkező kedvezőtlen hatások visszafordításában.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) rendeletében meghatározott 2. tengely célkitűzése konkrétan a következő: „a környezet és a vidéki területek fejlesztése, a természeti erőforrások védelmét és javítását célzó intézkedések meghozatala, valamint Európa vidéki területeinek jelentős természeti értéket képviselő gazdálkodási és erdőgazdálkodási rendszereinek és kultúrtájainak védelme.” A környezet uniós vidékfejlesztési politikán keresztül történő fejlesztésének fontossága tükröződik azokban a tényekben, hogy:

 • a javasolt minimális finanszírozási százalék a 2. tengelyre 25% (összehasonlítva az 1. és 3. tengelyek 10%-ával);
 • az agrár-környezetvédelmi intézkedés (214. intézkedés) az egyetlen kötelező intézkedés, és ebből kifolyólag mind a 88 uniós vidékfejlesztési programban (VFP) alkalmazzák.

Fókuszcsoport a környezetvédelmi szolgáltatások teljesítésére

A 2011 decemberében indított és 2013 elején lezárult fókuszcsoport megállapította a környezetvédelmi szolgáltatások végrehajtásának maximalizálásához szükséges tényezőket, és javaslatokat tett a jövőbeli vidékfejlesztési programok (2014-2020) kidolgozásához és végrehajtásához. Ezek a javaslatok egyrészt a jelenlegi tapasztalatokból nyert adatokon alapulnak (15 tagországból 47 példa), másrészt pedig a különböző teljesítési megközelítéseken és sikertényezőkön, valamint a terepszemléken és az unió környezetvédelmi érdekeltjeivel folytatott vitasorozaton.

Eredmények:

  Összefoglaló: A környezetvédelmi szolgáltatások teljesítésére formálódott fókuszcsoport zárójelentése
  [PDF ]
 • A környezet védelmi szolgáltatások teljesítésére formálódott fókuszcsoport zárójelentése [PDF ]
 • Mellékletek:
  • 2. Melléklet: A vidékfejlesztési programok által támogatott környezetvédelmi szolgáltatások teljesítésének példái [PDF ]
  • 3. Melléklet: A fókuszcsoport munkájának kontextusát és céljait megfogalmazó háttérdokumentum [PDF ]
 • „A 2014-2020-as vidékfejlesztési programok környezetvédelmi és éghajlati intézkedéseinek minőségi tervezése” című CC műhely
 • Európai vidékfejlesztési szemle Megvalósítása Környezetvédelmi szolgáltatások a vidékfejlesztési politika (április 2013) ]
 • EMVA projektek tájékoztató füzetei Környezetvédelmi szolgáltatások [PDF]

3. tematikus munkacsoport: közjavak és állami beavatkozás

A közjavak és állami beavatkozás témakörében felállított 3. tematikus munkacsoport az Európai Vidékfejlesztési Hálózat (EVH) egyik főbb kezdeményezése, amely közvetlenül kapcsolódik a környezetvédelmi szolgáltatásokhoz. Ha további információt szeretne, kattintson ide.

4. tematikus munkacsoport: az agrár-környezetvédelmi rendszerek kollektív megközelítései

2011 áprilisában a 4. tematikus munkacsoport műhelye olyan szakembereket hozott össze, akik konkrét tapasztalatokkal rendelkeznek az agrár-környezetvédelemi műveletek kollektív megközelítéseinek megvalósítása során jelentkező kihívások természete, illetve azok legyőzése terén. [PDF ]

Cedia őszi konferencia 2010: „Agrár-környezetvédelmi kifizetések aktuális helyzete" – KAP intézkedés az unióban

Az EVH Tájékoztató Központja előadást készített az „agrár-környezetvédelmi kifizetések aktuális helyzetére” vonatkozó uniós KAP intézkedésről, amelyet a 2010. szeptember 30. és október 1. között Brüsszelben megrendezett őszi Cedia konferencián mutatott be. [PDF ]

Egyéb kapcsolódó információ

Ha további információt szeretne a vidékfejlesztési programok intézkedéseinek (ideértve a környezetvédelmi szolgáltatásokra vonatkozó intézkedéseket) előmenetelével kapcsolatosan, kattintson ide

A környezetvédelmi szolgáltatások teljesítéséről jelentős mennyiségű projektpélda áll rendelkezésre az Európai Vidékfejlesztési Hálózat VFP projekt-adatbázisában. Ha meg szeretné tekinteni az adatbázist, kattintson ide.